Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

4. postní neděle, 14. 3. 2021

V pátek 19.3. slavnost sv.Josefa, snoubence Panny Marie.

Pultík

Postní snažení farnosti. V tomto týdnu jsme urazili 74km a přidali 5,5 hodniny klasických modliteb.
Velmi si vážíme všech, kteří se věrně modlí aniž bychom o tom věděli. Pokud z vás někdo jen nevládne technikou, můžete oslovit někoho z mladších a rádi můžeme zapsat i vaše modlitby do tabulky na webu. Úmysly pro společnou modlitbu farnosti můžete svěřovat o. Danielovi či o. Jiřímu.

Z iniciativy papeže Františka se svět modlí za oběti coronaviru..Státy jdou podle abecedy a na českou republiku připadá modlitba na 17.3. V našem kostele se tento den přidáme úmyslem mše svaté.

Dne 22.3. uplyne rok od úmrtí první oběti nemoci COVID-19. Česká biskupská konference se rozhodnutím předsedy ČBK připojuje k občanské iniciativě "Minuta ticha" v podobě rozeznění zvonů ve 12.00 hod.

Při sbírce Svatopetrský haléř bylo vybráno 28 000 Kč. Všem velké díky.

🕊Zábrdovice se modlí - 3. postní týden

V naší farnosti se v tomto týdnu chceme zvláště modlit za:     (vysvětlení k tabulkám naleznete výše na stránkách)

  • za Mirkovu vážně nemocnou maminku (link do tabulky)
  • za nás za všechny, abychom dokázali vnímat potřeby lidí kolem nás, povzbudit je a ukazovat na zdroj naší radosti (link do tabulky)
  • za lidi v úzkosti a depresi z koronavirové situace (link do tabulky)


OHLÁŠKY

2. postní neděle, 27. 2. 2021

Pultík

Postní snažení farnosti se doslova "rozběhlo". Prostřednictvím 47 modlitebních příspěvků jsme společně zdolali vzdálenost  téměř 200 km a darovali 17 modliteb nebo skutků. "Máme zprávy, že takovéto vzdálenosti bylo dosaženo také díky jarním prázdninám. Tak uvidíme, jak se vzdálenost změní příští týden, kdy zase budou všichni sedět u počítačů. :)"
Na naší duchovní pouti jsme se zastavili v kostele Narození panny Marie ve Vranově u Brna a míříme do kostela sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou. Zastávky můžete sledovat na nástěnce a na webu.
Velmi si vážíme všech, kteří se věrně modlí aniž bychom o tom věděli. Pokud z vás někdo jen nevládne technikou, můžete oslovit někoho z mladších a rádi můžeme zapsat i vaše modlitby do tabulky na webu. Úmysly pro společnou modlitbu farnosti můžete svěřovat o. Danielovi či o. Jiřímu.

Prosíme, přihlašujte své děti na přípravu k prvnímu svatému přijímání. Zdá se, že okolnosti možná dovolí, aby se příprava konala.

🕊Zábrdovice se modlí - 2. postní týden

V naší farnosti se v tomto týdnu chceme zvláště modlit za:     (vysvětlení k tabulkám naleznete výše na stránkách)

  • za aktuálně vážně nemocnou maminku Blanky a posilu pro celou rodinu (link do tabulky)
  • za nové pracovníky do týmu pro práci s Romy na faře (link do tabulky)
  • za ukončení pandemie a zvláště za učitele a rodiny s dětmi v době uzavření škol a školek (link do tabulky)

🕊Zábrdovice se modlí - Duchovní pouť - Vranov u Brna

Vranov u BrnaPrvní zastávkou na naší duchovní pouti je kostel Narození Panny Marie je jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě, jde o raně barokní kostel dle plánů jezuity J. Maria a brněnského stavitele Giovanni Giacoma Tencally. Pod chrámovou lodí se nachází krypta rodu Lichtenštejnů. Kostel i hrobka jsou společně se zbytkem původního kláštera chráněny jako kulturní památka České republiky.OHLÁŠKY

1. postní neděle, 21. 2. 2021

Pultík

ZÁBRDOVICE SE MODLÍ - Iniciativa pro postní dobu - být si více na blízku skrze konkrétní modlitbu za sebe navzájem a zároveň učit se vnímat Boží přítomnost i ve všedním dnu - při jakékoli činnosti. Více naleznete zde: Pojďte na pouť  resp. jak na to  společné úmysly na první týden naleznete zde

Prosíme, přihlašujte své děti na přípravu k prvnímu svatému přijímání. Zdá se, že okolnosti možná dovolí, aby se příprava konala.

Přihlašujte se na duchovní cvičení na Velehrad. Půjde-li to, budou se konat od 25. do 31. 7. 2021.

Také se přihlašujte na duchovní cvičení rodin ve Štítarech od 16. do 21. 8. 2021.

Křížové cesty st, pá 17:30 a v ne 9:00. Zapisujte se na jejich čtení vzadu v kostele na vývěsce.

Nové číslo farního časopisu je vzadu na stolečku.

🕊Zábrdovice se modlí

Pojďme společně na pouť!👣

Ani Corona virus nás nezastaví!

POJĎTE SPOLEČNĚ PUTOVAT NELEHKOU DOBOU S MODLITBOU NA RTECH A VZÁJEMNOU POMOCÍ.

V postní době zveme všechny, kteří se s námi chtějí spojit v modlitbě za potřeby jednotlivých farníků i celé farní rodiny nebo se společně modlit za potřeby světa!

🕊Zábrdovice se modlí - 1. postní týden

V naší farnosti se v tomto týdnu chceme zvláště modlit za:     (vysvětlení k tabulkám naleznete výše na stránkách)

  • za katechumeny a ty, kteří se v naší farnosti připravují k přijetí svátostí (link do tabulky)
  • za těhotné maminky a zvláště za nenarozené miminko a jeho každý další den v bříšku maminky Barbory B.(link do tabulky)
  • za ukončení pandemie a zvláště za pracovníky ve zdravotnictví (link do tabulky)

Naše farnost má novou vizi

Vize vznikla po mnoha schůzkách svolaných k tomu účelu, po hlasování farníků, dlouhém přemýšlení, modlitbách, po vyjádření otce biskupa k jejímu návrhu a po řadě úprav. Zde je její znění v podobě, jak byla představena celému společenství naší farnosti v neděli 22. 10. 2023:

 

Text vize

 OHLÁŠKY

6. neděle v mezidobí, 14. 2. 2021

Pultík

Středa 17.2. je Popeleční, začátek postní doby. Je to den přísného postu.

Popelec bude letos z hygienických důvodů udělován posypáním hlavy popelem místo křížku prstem na čelo.

Protože rezervační tabulka na středu je již zcela plná, bude pro zájemce, na které se nedostalo, popelec udělován i v dalších dnech - od čtvrtka 18.2. do neděle 21.2. vždy půl hodiny přede mší svatou.

Prosíme, přihlašujte své děti na přípravu k prvnímu svatému přijímání. Zdá se, že okolnosti možná dovolí, aby se příprava konala.

Přihlašujte se na duchovní cvičení na Velehrad. Půjde-li to, budou se konat od 25. do 31. 7. 2021.

Také se přihlašujte na duchovní cvičení rodin ve Štítarech od 16. do 21. 8. 2021.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer