Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.
OHLÁŠKY

13. neděle v mezidobí, 30.6.2024

Pultík

Středa: svátek sv. Tomáše, apoštola

Pátek: slavnost sv. Cyrila,mnicha a sv. Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy

Během prázdnin nebudou středeční mše pro děti, nedělní katecheze a páteční adorace.

V první polovině září bude misijní jarmark. Informace pro ty, kdo potřebuje delší přípravu. Pokud máte nějaký nápad, co by mohlo během jarmarku být, dejte vědět. 

Otec Jiří bude ve čtvrtek navš5ěvovat nemocné.

 

OHLÁŠKY

10. neděle v mezidobí, 9.6.2024

Liturgický kalendář týdnePultík

 • Úterý 11.6.: Památka sv. Barnabáše, apoštola
 • Čtvrtek 13.6.: památka sv. Antonína z Padovy, kněze, učitele církve

Noc kostelů

Děkuji všem, kteří se zapojili do průběhu Noci kostelů. Mnoho lidí této akci u nás věnovalo svůj čas a úsilí, bylo hodně programů s různou mírou zájmu návštěvníků. Za všechny, kteří se podíleli, jmenuji hlavního organizátora, jímž je Ing. Miroslav Daněk.

Na Noc kostelů k nám přišlo přes 550 lidí. Udělali jsme všechno možné pro to, aby se tady cítili dobře.

Změny v úklidu kostela

Přes prázdniny dojde k úpravě obvyklého rozvrhu úklidových skupin. Hlavní změny jsou:OHLÁŠKY

9.neděle v mezidobí, 2.6.2024

Pultík

Pondělí: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 

Středa: památky sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 

Čtvrtek: památka sv. Norberta, biskupa

Pátek: slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

Sobota: památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 

Ve čtvrtek bude otec Jiří navštěvovat nemocné 

Last-minute na DC na Velehradě 21-27.7.

Poděkování  všem , kdo se jakkoliv zůčastnili Dne dětí na farní zahradě .

V pátek Noc kostelů. Zapisujte se do tabulky na hlídání kostela vzadu na nástěnce OHLÁŠKY

Slavnost Nejsvětější Trojice, 26.5.2024

Pultík

Čtvrtek: Slavnost Krve a Těla Páně . Zveme družičky do průvodu.

Pátek: svátek navštívení Panny Marie 

Sobota: památka sv. Justina, mučedníka 

V neděli 2.6. První svaté přijímání  dětí v 9.45 hod. Po něm zahradní slavnost. Prosíme o pomoc s občerstvením. Kdo může něco přinést, prosím napište se do tabulky v kostele.

V sobotu v 10.00 hod první zpovídání dětí. Bude dobré, když přijdou i rodiče 

Ve středu 29.5. od 16.30 hod. na farní zahradě a v okolí Den dětí. Všichni, velcí i malí jste zváni. Kdo by chtěl přispět nějakým občerstvením, budeme rádi ,  přineste ho přímo na zahradu. Děkujeme 

Volné úmysly mší sv.

Duchovní cvičení rodin v Hadince od 12. do 17. srpna. Pokud jste se někdo zapomněl přihlásit, tak naposledy připomínáme.

Vzadu na nástěnce je plánek kostela. Zapisujte se prosím na hlídání v kostele při Noci kostelů v pátek 7.6. 

 

 OHLÁŠKY

Slavnost Seslání Ducha Svatého, 19.5.2024

Pultík

Pondělí: Památka Panny Marie, Matky církve

Úterý: Svátek Výročí posvěcení katedrály

Čtvrtek: Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Neděle: Slavnost Nejsvětější Trojice 

Vyšel farní časopis

Dnes farní kavárna 

Vojenská nemocnice zpoplatnila parkování na parkovišti u sakristie 24 hod. i soboty a neděle, 40 kč/ hod.

Májová pouť do Sloupu v neděli 26.5. Bližší na nástěnce.

Pohřeb Jakuba Julínka v sobotu 25.5. v 15 hod.

 OHLÁŠKY

7. neděle velikonoční, 12. 5. 2024

Liturgický kalendář týdnePultík

 • Pondělí 13.5.: Památka Panny Marie Fatimské
 • Úterý 14.5.: Svátek sv. Matěje, apoštola
 • Čtvrtek 16.5.: Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze, mučedníka, patrona Čech
 • Sobota 18.5.: Vigilie Slavnosti Seslání Ducha sv., jediná mše ve 21:00
  POZOR, mše v 18:00 se v tento den nekoná! 
  Přijďte se do sakristie  zapsat na některé ze čtení z vigilie.
 • Neděle 19.5.: Slavnost Seslání Ducha sv., duchovní hudba.

Oznámení

Příští neděli 19.5. bude po obou mších svatých farní kavárna. Na nástěnce vzadu v kostele bude tabulka. Do ní, prosím, zapište, co přinesete na zub. Předem děkujeme a těšíme se na setkání.

Při sbírce na pronásledované křesťany se minulou neděli vybralo 21 900 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Další oznámení a pozvánku na pouť do Sloupu najdete v úplném textu ohlášek.


OHLÁŠKY

6.neděle velikonoční, 5.5.2024

Pultík

Pondělí: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 

Čtvrtek: Slavnost Nanebevstoupení Páně

Dnes sbírka na pronásledované křesťany 

8.5. Jarní farní výlet. Bližší na nástěnce 

7.5. od 16.30 hod prosíme o brigádu na faře, různé stěhování,  do mše sv. . Pokud se to nestihne, tak po ní, asi 18.45 hod. Děkuje za pomoc Blanka z fary.

Přihlašujte se na čtení na Svatodušní vigilii v sakristii.

Od 9.5. v 17.30 hod. a v neděli v 9.00 hod. Novéna k Duchu Svatému. Kdo by ji chtěl některý den vést, přihlaste se v sakristii.

Děkujeme všem, kdo se jakkoliv zapojili do Karnevalu na farní zahradě.

28.5. bude den děti. Pozvánka bude na nástěnce.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer