Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

3. neděle velikonoční 1.5.2022

Pultíkpondělí: památka sv  Atanáše, biskupa a učitele církve.

úterý: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

pátek:památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

Při sbírce na sirotčinec v Burkina Fasu se vybralo 44 100 Kč ( z toho 6 500 za pohlednice, které vyráběly děti).

Srdečně zveme na Farní výlet 7.5. Sraz 7.30 na hlavním nádraží. Bližší informace na nástěnce a farním webu. Také zveme na Jarní karneval 22.5. v 15.00 hod. K této příležitosti hledáme mladé lidi od 10 let, kteří by pomohli s organizací a přípravou. Hlaste se u Dominika a Lucie Grůzových.

6.5. je první pátek v měsíci. Otec Jiří bude navštěvovat nemocné.

Bratři minorité nabízí časopis Immaculata.

Kdo máte postní pokladničku, přineste ji do sakristie nejpozději příští neděli.OHLÁŠKY

2.neděle velikonoční, Božího Milosrdenství, 24.4.2022

Pondělí: svátek sv. Marka, evangelisty.

Pátek: svátek sv. Kateřiny Sienské, panny, učitelky církve, patronky Evropy.

Kdo máte postní pokladničky, prosím odevzdejte je v sakristii.

Dnešní sbírka  na sirotčinec v Burkina Fasu, stejně jako postní snažení dětí.

Volné mešní úmysly mší sv.

Stale pokračuje sbírka na Ukrajinu na faře.

Přihlašujte děti na farní tábor 6.- 13.8. Informace na farním webu a na nástěnce.
Velikonoční pohlednice a podpora siročince v Burkině Faso

V letošním postním snažení  děti připravily velikonoční pohlednice, které jsou již v prodeji. Výtěžek věnujeme na pomoc dětem, které nemají rodiče a žijí v sirotčinci v Burkině Faso v Západní Africe. O sirotky se starají sestry misionářky z misionářské rodiny Donum Dei. 

Pohlednice si můžete zakoupit každou neděli od 10:45 v kostele nebo individuálně přes Lucii Grůzovou (napište email na luciegruzova@seznam.cz).

V neděli 24.4. 2022 přijde sestra Rufine a výtěžek převezme.OHLÁŠKY

5.neděle postní, 3.4.2022

Příští neděle je již Květná neděle.

Otec Jiří mluvil s knězem z Ukrajiny z města Chust. Dříve byla podpora z jiných zemí větší, nyní zbýváme jen my. Dříve podporovali asi 50 lidí, nyní je to 140. Některé dny nemají žádné jídlo. Potřebují potraviny, hlavně instantní, nebo které nepotřebují tepelnou úpravu. Potraviny by neměly být ve skle - hrozí rozbití a poškození ostatních věcí. Neměly by to být domácí zavařeniny a marmelády. Lepší jsou celé krabice jednoho druhu. Potraviny je možné donést na faru ve všední dny 8.30-17.00 hod. Přinášejte jen potraviny – ne drogerii, hračky, oblečení, ap.

Naléhavé: potravinová pomoc pro Ukrajinu

Vážení farníci a návštěvníci našeho webu,

prosíme Vás o rychlou potravinovou pomoc pro katolickou farnost Chust (Хуст) na západní Ukrajině. Ta poskytuje pomoc uprchlíkům z východních částí země, nouzově jich ubytovala několik desítek, ale přicházejí stále noví v počtu 60-70 lidí denně. Na místě docházejí poslední zásoby potravin z pomoci zaslané v minulých dnech od nás a z dalších dvou zemí. Místní kněz z Chustu velmi děkuje za dřívější pomoc a naléhavě prosí o další, tentokrát přednostně o potraviny.OHLÁŠKY

4. neděle postní, 27.3.2022

Od této neděle až do Velikonoc bude možnost si po nedělní druhé mši. sv. zakoupit pohledy, které děti vyrobily v rámci postního snažení zaměřeného na pomoc sirotkům. Na tento účel je možné přispět i kdykoliv jindy v sakristii. Na neděli Božího milosrdenství je k nám pozvána misionářka z kongregace Donum Dei. Celý výtěžek pro děti v Africe předáme jí.

Farní tábor proběhne v termínu 6.-13.8.,více vzadu na nástěnce a webu farnosti.

Příští neděli zveme na křížovou cestu v 9.00 hod. zvláště mladé.

Je první pátek - otec Jiří bude navštěvovat ve čtvrtek a pátek nemocné.OHLÁŠKY

3. neděle postní, 20.3.2021

Pultík

Přehled témat dnešních ohlášek

  • Liturgie - Slavnost Zvěstování Páně
  • Výsledek sbírky na setkání mládeže
  • Uvolnění pandemických opatření v kostelích
  • Uprchlíci z Ukrajiny
  • Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Panně Marii
  • Iniciativa 24 hodin pro Pána
  • Naše sbírky pro Ukrajinu
  • Schůze farní rady

Témata podrobně

V pátek 25.3. je významná Slavnost Zvěstování Páně. Všichni jste zváni na mši svatou. Další informace o pátku následují níže.

Při sbírce na setkání mládeže se vybralo 15 000 Kč. Všem, kdo přispěli, děkuji. Peníze budou odeslány na stanovený účel.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer