Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

 

Z ohlášek z neděle 19. února 2017, 7. neděle v liturgickém mezidobí

Ve středu 22. 2. je Svátek Stolce svatého Petra, apoštola; ve čtvrtek 23. 2. je Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.
Příští neděle je 8. neděle v liturgickém mezidobí.

 • Na neděli 26. února chystáme tradiční farní bazar knih, hraček, CD, DVD. Kdo byste chtěli do bazaru přispět, přineste vámi věnované věci na faru. Je třeba, aby to byly věci v dobrém stavu.
 • Ve stejný den se bude konat sbírka Haléř sv. Petra. Pravděpodobně k ní přijde ještě informační text nebo pastýřský list.

 

Oznámení

 • Změny v poutním zájezdu do Izraele: Nepoletí se z Bratislavy, ale z Vídně do Tel Avivu - bude větší letadlo a dostaneme se blíž k cíli. Dobré zprávy, ale začínají další povinnosti a potřeby spojené s odletem. Je třeba po mši svaté nahlásit otci datum narození, mailovou adresu a poštovní adresu. Cestovní kancelář chce některé informace posílat přímo, a ne přes zprostředkovatele.
 • Farní pouť do Izraele: do 1. 12. je třeba přinést peníze v hotovosti. Zájezd do Izraele se uskuteční ve dnech 9. - 16. 3. 2017 se slovenskou cestovní kanceláří Awertour. Cena zájezdu je stejná jako před šesti lety a činí i s pojištěním 611,6 €. V přepočtu na koruny je to přibližně 16 500 Kč. Vybírat se bude samozřejmě v eurech. Na místě v Izraeli se ještě bude vybírat částka v amerických dolarech (100 $).
 • Dobré zprávy ohledně zájezdu do Izraele: Podařila se domluvit s ředitelem cestovní kanceláře sleva 600 Kč pro ty, kteří se přihlásili a zaplatili, pro peníze si přijďte za panem farářem;
  Je možné se dál hlásit k naší skupině v podstatě až do odletu, podmínkou jsou místa v letadle, je tedy třeba vždy nejprve zavolat do Bratislavy zda místo je, zatím volná místa jsou.
 • Otec biskup Vojtěch připomíná přihlašování ke studiu bohosloví pro školní rok 2017/2018.
 • Ve fotogalerii najdete nové snímky z farní pouti a Misijního mostu modlitby od RNDr. Karla Ondry.
 • Výuka náboženství ve škole v Kuldově ulici probíhá vždy ve středu od 14:15 hod., v Merhautově ulici také ve středu od 13:00.
 • Biřmovanci se schází v tomto školním roce vždy v pondělí v 19:00 hod.
 • Zpěváček se schází ve středu v 16:45.
 • Pondělní společenství se schází v pondělí ve stejném čase a místě jako v minulém školním roce.
 • Mše svaté pro mládež se konají během školního roku vždy v ponělí v 18:00.
 • Nedělní katecheze pro děti jsou vždy při nedělní mši svaté od 9:45.
 • Páteční adorace jsou vždycky od 17:00 hod., každý z vás, kdo by chtěl, může adoraci vést neboli moderovat. Můžete se napsat vzadu v kostele na nástěnce do rozpisu.
 • Do nového cyklu duchovní hudby přijme chrámový sbor nové členy do všech hlasových skupin. Hlaste se v sakristii u paní Marie Pošmůrné.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
20.2.2017


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz