Farnost Zábrdovice - logo


Obřad Velké noci v našem kostele

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

 

Z ohlášek z neděle 25. září 2016, 27. v mezidobí

V úterý 27. 9. je Památka sv. Vincence z Paula, kněze, ve středu 28. 9. je Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona čech, ve čtvrtek 29. 9. Svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, v pátek 30. 9. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, v sobotu 1. 10. Památka Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny, učitelky církve. Příští neděle je 24. v mezidobí.

 • Výuka náboženství ve škole v Kuldově ulici bude probíhat vždy ve středu ve 14:15 hod., v Merhautově ulici také ve středu od 13:00 od 5. října. Bude to ještě upřesněno.
 • Farní pouť do Hlubokých Mašůvek a Tasovic u Znojma bude 22. října, účastnický poplatek je 200 Kč. Přihlašování by se mělo uzavřít příští neděli 2. 10.
 • Sbírka této neděle (25. 9.) je určena na podporu pastorace a kněží, vyhlásil ji tak otec biskup.
 • Nový katechumenát začne během dvou týdnů. Pokud víte ještě o někom, kdo by se mohl ke skupině přidat, prosím pomozte mu, přiveďte ho, ať nemusí nastupovat později do „rozjetého vlaku“.

 

Oznámení

 • Biřmovanci se schází v tomto školním roce vždy v pondělí v 19:00 hod.
 • Zpěváček se schází ve středu v 16:45.
 • Pondělní společenství se bude scházet v pondělí ve stejném čase a místě jako v minulém školním roce.
 • Mše svaté pro mládež se budou konat v ponělí v 18:00.
 • I letos bychom rádi otevřeli nový katechumenát. Oslovte lidi kolem sebe, kteří se zajímají o víru, o křest, ptají se po smyslu života. Přiveďte je, je to důležité.
 • Nedělní katecheze pro děti budou vždy při nedělní mši svaté od 9:45.
 • Páteční adorace budou vždycky od 17:00 hod., každý z vás, kdo by chtěl, může adoraci vést neboli moderovat. Můžete se napsat vzadu v kostele na nástěnce do rozpisu.
 • V sobotu 15. 10. v 19:00 se na faře sejde farní rada.
 • Pouť mládeže bude letos v termínu 29. 9. - 2. 10. Cílem bude Kostelní Vydří. Bližší informace jsou vzadu na nástěnce.
 • Do nového cyklu duchovní hudby přijme chrámový sbor nové členy do všech hlasových skupin. Hlaste se v sakristii u paní Marie Pošmůrné.
 • Naše letošní technické novinky jsou popsány dole na stránce o vývoji a úpravách zábrdovického webu, viz rok 2016. Další změny budou následovat, jak to časové možnosti administrátora dovolí.

 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
26.9.2016


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz