Farnost Zábrdovice - logo


Obřad Velké noci v našem kostele

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

 

Z ohlášek z neděle 23. října 2016, 30. v mezidobí

V pátek 28. 10. je Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, v sobotu 29. 10. je Památka blahoslavené Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice. Příští neděle je 31. v mezidobí.

 • Sbírka této neděle 23. 10. byla věnována na podporu misií.
 • Zájezd do Izraele se uskuteční ve dnech 9. - 16. 3. 2017 se slovenskou cestovní kanceláří Awertour. Cena zájezdu je stejná jako před šesti lety a činí i s pojištěním 611,6 €. V přepočtu na koruny je to přibližně 16 500 Kč. Vybírat se bude samozřejmě v eurech. Na místě v Izraeli se ještě bude vybírat částka v amerických dolarech (100 $). Zúčastnit se může kdo chce. Je to podobný zajezd jako před šesti roky, rozdíl je v tom, že přistávat a odlétat zpět budeme v Eilatu. Proti přechozímu našemu zájezdu bude v programu Eilat a Haifa. Prosím, přihlašujte se, ať můžeme nahlásit počet účastníků.
 • V noci ze soboty na neděli 23. 10. se bude měnit čas. Dobrá zpráva je, že v neděli můžeme o hodinu déle spát.
 • Otec Jiří bude během celého týdne na duchovních cvičeních na Velehradě. Prosí vás, abyste ho tam doprovázeli modlitbou. Provoz farnosti bude normální a je zajištěn.
 • Vzadu v kostele na stolečku jsou k dispozici misijní citáty, vztahují se k programu této Misijní neděle.
 • Duchovní obnova farnosti bude letos ve velmi zkrácené formě, nepodařilo se ji zajistit jiným způsobem. Bude mít podobu odpolení rekolekce v sobotu 5. 11. mezi 16:00 a 20:00 hod. Bude zahrnovat přednášky, modlitby společné i soukromé, možnost přistoupit ke sv. zpovědi. Povede ji o. David Ambrož, současný spirituál církevního domu Petrinum.

 

Oznámení

 • V sobotu 19. 11. v 19:00 se na faře sejde farní rada.
 • Výuka náboženství ve škole v Kuldově ulici probíhá vždy ve středu od 14:15 hod., v Merhautově ulici také ve středu od 13:00.
 • Biřmovanci se schází v tomto školním roce vždy v pondělí v 19:00 hod.
 • Zpěváček se schází ve středu v 16:45.
 • Pondělní společenství se schází v pondělí ve stejném čase a místě jako v minulém školním roce.
 • Mše svaté pro mládež se konají během školního roku vždy v ponělí v 18:00.
 • I letos bychom rádi otevřeli nový katechumenát. Oslovte lidi kolem sebe, kteří se zajímají o víru, o křest, ptají se po smyslu života. Přiveďte je, je to důležité.
 • Nedělní katecheze pro děti jsou vždy při nedělní mši svaté od 9:45.
 • Páteční adorace jsou vždycky od 17:00 hod., každý z vás, kdo by chtěl, může adoraci vést neboli moderovat. Můžete se napsat vzadu v kostele na nástěnce do rozpisu.
 • Do nového cyklu duchovní hudby přijme chrámový sbor nové členy do všech hlasových skupin. Hlaste se v sakristii u paní Marie Pošmůrné.

 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
25.10.2016


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz