Farnost Zábrdovice - logo


Obřad Velké noci v našem kostele

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

Z ohlášek z neděle 22. května 2016, Slavnosti Nejsvětější Trojice

Ve čtvrtek 26. 5. je Slavnost Těla a krve Páně.
Příští neděle je 9. v mezidobí.

  • Pátek 27. 5. je dnem vzájemných modliteb naší farnosti a Arcibiskupského kněžškého semináře v Olomouci. Prosím, pamatujte na bohoslovce ve svých modlitbách.
  • Na příští neděli 29. 5. je plánováno první svaté přijímání dětí.
  • Ve čtvrtek 26. 5. je významá liturgická slavnost Božího těla. V průvodu vyjdeme před kostel. Srdečně zveme družičky, aby svojí přítomností přispěly Pánu Ježíši k větší slávě. V tento den je jedna ze dvou příležitostí v roce, kdy mohou všichni účastníci bohoslužby přijímat pod obojí způsobou.
  • Papež František jmenoval nového pomocného biskupa pro naši diecézi. Je jím Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., farář u katedrály sv. Petra a Pavla, někdejší spirituál Biskupského gymnázia v Brně. Prosím, modlete se za jeho službu. Termín svěcení zatím nebyl oznámen.

 

Oznámení

  • 10. června budeme mít Noc kostelů. Prosíme, vkládejete do svých modliteb všechny lidi, kteří sem přijdou, aby se jich poselství dotklo. O. Rous také prosí, abyste se zapsali na služby spojené s Nocí kostelů, až se začnou objevovat tabulky s jejich rozpisem. Obětaví služebníci, kteří se vždy psali, zestárli a už se nemohou zúčastnit. Je třeba aby "povstali noví bojovníci".
  • Příští zasedání farní rady bude v sobotu 4. 6. 2016 v 19:00.

 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
22.5.2016


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz