Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

Z ohlášek  neděle 14. října 2018, 28. neděle v mezidobí

V pondělí 15. 10. je Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve; ve středu 17. 10. je Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka; ve čtvrtek 18. 10. je Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Příští neděle je 29. neděle v mezidobí a zároveň Misijní neděle.

 • V kostele na stolečku za zadními lavicemi je k dispozici Petice na podporu manželství, kterou můžete podepsat.
 • Diecézní katechetické centrum Brno hledá ke spolupráci nové lektory k projektu Vstupy do škol. Kdo by měl zájem, ať se hlásí o víc informací v sakristii.
 • Příští neděli je sbírka na podporu misií. Dopis národního ředitele PMD k misijní neděli si můžete přečíst na této stránce.
 • V sobotu 20. října bude od 19 hodin Misijní most modlitby. Přijďťe se modlitbou připojit k lidem na celém světe, kteří budou zvláště tento večer prosit za misie, za rozšíření víry a lásky k Bohu.
 • V sobotu 20. října je také plánovaná Farní podzimní pouť do Jaroměric u Jevíčka, Sloupu a Letovic. Odjíždí se v 8 hodin od kostela. Jsou ještě volná místa, můžete se přihlásit v sakristii.
 • Na začátku listopadu, od 1. do 4. listopadu, proběhne tradiční podzimní pouť mládeže. Zveme všechny, komu je zhruba 15 až 30 let k putování podzimní přírodou, prohloubení vztahu s Bohem i lidmi. Podrobnější informace budou brzy vzadu na nástěnce v kostele. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo manželům Komárkovým.
 • Biřmovanci se domluvili na scházení v pondělí od 19 hodin na faře od 22. října.
 • Příští víkend by se měl uzavřít zábrdovický most a podle značek je i zákaz parkování na Lazaretní. O víkendu je možné parkovat na parkovišti u kostela od nemocnice. Na parkování, dokud to bude možné, lze využít prostor před kostelem. Více informací se můžete dozvědět v pondělí 15. října od 17 hodin v Dělnickém domě, kde proběhne veřejná diskuze.
 • Otec Jiří bude tento týden na exerciciích a prosí o modlitbu.

 

Oznámení

 • V kalendáři úmyslů na mše svaté jsou volná místa, kdo by chtěl bohoslužbu na svůj úmysl, ať se přijde napsat.
 • V sakristii jsou k vyzvednutí objednané kalendáře.
 • Před nedělní mší svatou v 8 hodin a všemi mšemi ve všední dny je možné se společně pomodlit růženec ve společenství.

 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
14.10.2018


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz