Farnost Zábrdovice - logo


Obřad Velké noci v našem kostele

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

 

Z ohlášek z neděle 10. července 2016, 15. v mezidobí

V pondělí 11. 7. je Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
Příští neděle je 16. v mezidobí.

 • Sobota 16. 7. je adoračním dnem v našem kostele. Ten bude ceolodnně otevřený a bude v něm vystavena Nejsvětější svátost. Přijďte se poklonit Pánu Ježíši.
 • Prosíme, napište se do adoračních archů, ať je po tuto sobotu pokrytý celý čas až do večerní mše v 18:00, aby kostel nezůstal bez dozoru.

 

Oznámení

 • Začíná prázdninový režim bohoslužeb. V naší farnosti jsou začátky všech mší jako během školního roku, změny jsou následující:
 • Při nedělní mši v 9:45 se nekoná katecheze pro děti.
 • V pondělí a úterý budou běžné mše. Bohoslužby se zaměřením pro mládež a pro děti začnou zase až v září.
 • Nekonají se páteční společné adorace před Nejsvětější svátostí. Mše svatá v pátek začíná jako obvykle od 18:00.
 • Otec Marek Husák, který ještě jako jáhen sloužil po dobu jednoho roku v naší farnosti, byl umístěn do farnosti Velké Meziříčí.
 • Po slavnostní děkovné mši o. Marka Husáka v Zábrdovicích v neděli 24.7. od 9:45 bude následovat zahradní slavnost. Je třeba, aby se přihlásili další lidé na organizační a technické zajištění její přípravy, průběhu a úklidu. Zatím počet přihlášených pomocníků není dostačující zejména pro odpolední úklidovou fázi. Dobrovolníci ať se co nejdříve přihlásí Blance Prokopové, případně v sakristii.
 • V neděli 19. 6. dopoledne byl při zvláštním obřadu slavnostně požehnán oltář s novou kamennou deskou v Čenstochovské kapli a byly do něj vloženy ostatky svatých. Jsou to sv. Anselm z Canterbury, učitel církve, sv. Atanáš z Alexandrie, učitel církve a sv. Antonín Veliký, řečený poustevník, zakladatel pouštního mnišství.
 • Ve fotogalerii si můžete prohlédnout nové fotky od Martina Oujezdského z letošních Velikonoc, přijetí nových ministrantů a prvního svatého přijímání.
 • Naše leošní technické novinky jsou popsány dole na stránce o vývoji a úpravách zábrdovického webu, viz rok 2016. Další změny budou následovat, jak to časové možnosti administrátora dovolí.

 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
11.7.2016


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz