Farnost Zábrdovice - logo


Obřad Velké noci v našem kostele

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice

Z ohlášek z neděle 27. června 2016, 13. v mezidobí

V úterý 28. 6. je Památka sv. Ireneje, biskupa mučedníka, ve středu 29. 6. je výnamná Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze.
Příští neděle je 14. v mezidobí.

  • Pátek 1. 7. je první v měsíci červenci. Protože o. Jiří bude na dovolené, nebude tentokrát navštěvovat nemocné. Kdo jste s nimi v kontaktu, prosím, připomeňte jim to. Další návštěvy proběhnou až v srpnu.
  • Na mimořádném zasedání farní rady jsme zhodnotili Noc kostelů 2016. Bude třeba sehnat nového koordinátora. Ing. Vít Klouček, který byl několik posledních let koordinátorem Noci kostelů v naší farnosti, tuto funkci nebude v příštím roce vykonávat, protože bude pravděpodobně v zahraničí. Informace, zápisy a další podklady dává k dispozici, proto by převzetí funkce němělo být pro nového člověka příliš náročné.
  • Každý, kdo se podílel na Noci kostelů v Zábrdovicích jakýmkoliv způsobem od úklidu až po účinkování, dostal nebo dostane jako poděkování malý dáreček. Ten, kdo si ho dosud v uplynulých týdnech nevyzvedl, ať si pro něj přijde do sakristie.
  • Autobus z naší farnosti na primici otce Marka Husáka nepojede. Přihlásilo se velmi málo lidí. Ti, z vás, kteří byste se do Mikulova 3. 7. chtěli podívat, použijte veřejnou dopravu nebo jeďte po vlastní ose.
  • Po slavnostní děkovné mši o. Marka Husáka v Zábrdovicích v neděli 24.7. od 9:45 bude následovat zahradní slavnost. Je třeba, aby se přihlásili další lidé na organizační a technické zajištění její přípravy, průběhu a úklidu. Zatím počet přihlášených pomocníků není dostačující zejména pro odpolední úklidovou fázi. Dobrovolníci ať se co nejdříve přihlásí Blance Prokopové, případně v sakristii.
  • Otec Marek Husák byl umístěn do farnosti Velké Meziříčí.
  • Kdo by se s ním chtěl osobně setkat nebo od něj přijmout novokněžské požehnání, bude mít příležitost. Otec Marek bude sloužit v kostele v Zábrdovicích mši svatou od vždy večer v 18:00 od pondělí 4. 7. do soboty 9. 7. včetně.

 

Oznámení

  • V neděli 19. 6. dopoledne byl při zvláštním obřadu slavnostně požehnán oltář s novou kamennou deskou v Čenstochovské kapli a byly do něj vloženy ostatky svatých. Jsou to sv. Anselm z Canterbury, učitel církve, sv. Atanáš z Alexandrie, učitel církve a sv. Antonín Veliký, řečený poustevník, zakladatel pouštního mnišství.
  • Ve fotogalerii si můžete prohlédnout nové fotky od Martina Oujezdského z letošních Velikonoc, přijetí nových ministrantů a prvního svatého přijímání.
  • Naše leošní technické novinky jsou popsány dole na stránce o vývoji a úpravách zábrdovického webu, viz rok 2016. Další změny budou následovat, jak to časové možnosti administrátora dovolí.

 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
26.6.2016


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz