Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

22.neděle v mezidobí, 3.9.2023

Pultík

Pátek: svátek narození Panny Marie

Od příštího týdne budou páteční adorace v 17.00 hod., dětské mše sv. - ve středu, nedělní katecheze pro děti při mši sv. 9.45 hod.

V neděli 10.9. při mši sv. 9.45 žehnání školákům.

Byl první pátek v měsíci. Otcové Jiří a Daniel budou navštěvovat nemocné.

17.9. misijní jarmark. Na nástěnce tabulka s bližšími informacemi.

V sobotu 9.9. farní. rada v 19.hod. , ve 20 hod. rozšířená farní rada.

16.9. se chystá farní výlet, buďte připraveni cca  8.00 do 15.00 hod. Trasa a místo setkání bude upřesněno příští týden.

Zveme všechny holky od 6 do 13 let na holčičí spolčo. První schůzka proběhne ve středu 13.9. od 16 hod. Po skončení půjdeme společně na dětskou mši sv. Na všechny se moc těšíme! Více informací na nástěnce v kostele.
OHLÁŠKY

17.neděle v mezidobí, 30.7.2024

Pultík

Pondělí: památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Úterý; památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa

Pátek: památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Neděle: Svátek proměnění Páně

Ve čtvrtek bude otec Jiří navštěvovat nemocné.

V neděli 13.8. bude "Poutní mše sv." a po obou bohoslužbách bude farní kavárna. Na nástěnce bude tabulka, kde se prosím pište, kdo a co přinese.

Jestli máte někdo doma přebytky zeleniny, ovoce, marmelád, přineste je do pátku 4.8. do sakristie. Děti na našem farním táboře je určitě spořádají.

Prosíme o modlitbu za účastníky "Světového setkání mládeže v Lisabonu" , zvláště ty z naší farnosti.


OHLÁŠKY

13. neděle v mezidobí, 2.7..2023

Pultík

Pondělí: svátek sv. Tomáše, apoštola

Úterý: památka sv.Prokopa, opata

Středa: slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy - mše sv. v 18.00 hod.

Čtvrtek: památka sv. Marie Goretiové, panny a mučednice

Při sbírce na bohoslovce a církevní školství se vybralo 25 600 kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

24. 9. bude misijní jarmark. Anničce Gelové prosím hlaste co vyrobíte, upečete....OHLÁŠKY

12.neděle v mezidobí, 25.6.2023

Pultík

Středa: památka sv. Ireneje, biskupa, mučedníka a učitele církve.

Čtvrtek: slavnost sv. Petra a  Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze.

Od příštího týdne po dobu prázdnin nebudou středeční dětské mše sv., páteční adorace a nedělní katecheze pro děti.

Po dobu prázdnin se uklízí jednou za 14 dní.  Podívejte se na nástěnku v kostele.

Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy vize farnosti. Na vizi farnosti se pracuje.

Dnes sbírka na bohoslovce a církevní školství.OHLÁŠKY

11.neděle v mezidobí, 18.6.2023

Pultík

Liturgický kalendář týdne

  • Pondělí 19.6. Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
  • Středa 21.6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
  • Sobota 24.6. Slavnost narození sv. Jana Křtitele.

Oznámení

  • V průběhu září plánujeme misijní jarmark, přesné datum bude stanoveno později. Protože výroba některých věcí, které tam bývají nabízeny, trvá delší dobu, dáváme vám konání jarmarku na vědomi v předstihu.
  • V kalendáři  je hodně volných míst pro vaše úmysly na mše svaté, máte-li zájem, přijďte se napsat.
  • Příští neděli 25.6. vykonáme při mších sbírku na bohoslovce a církevní školství.

Poděkování

  • Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a průběhu zahradní slavnosti minulý týden. Děkuji také těm, kteří přišli, protože bez nich by akce neměla smysl.

Výzva

  • "Super last minute" - poslední možnost přihlásit se na duchovní cvičení na Velehradě, bude se konat 23. – 29. 7. 2023

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer