Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

29. neděle v mezidobí, 6.10.2022

Liturgický kalendář týdne

 • Pondělí 17.10. - Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa, mučedníka
 • Úterý 18.10. - Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Misijní  most modlitby

Modlitby za misie se uskuteční v našem kostele příští sobotu 22.10. od 19:00. Modlitební setkání bude mít formu chval, viz plakátek. Přijede mezi  nás nedávno vytvořená kapela mladých. Chceme společně chválit Boha a adorovat ho v Nejsvětější svátosti. Budeme se také modlit za děti, které jsme ve farnosti na dálku adoptovali z misijních oblastí. K tomu vás prosíme, abyste vy jako jejich podporovatelé přinesli do středy 19.10. do sakristie jejich jména a fotografie nebo je dali přímo ing. Anně Gelové.
Všichni jste srdečně zváni.

Misijní sbírka

Příští neděle 23.10. je Světovým dnem misií, je to tzv. Misijní neděle. Během obou mší svatých proběhne v našem kostele sbírka ve prospěch misií.

Pouť mládeže

Bude se konat 17. - 20. 11. 2022 a je určena pro mládež od 13 let. Jste zváni, bližší informace jsou na nástěnce vzadu v kostele.

Další zprávy

V tomto týdnu zemřel otec Lubor Dobeš, který v naší farnosti působil jako farní vikář (kaplan) v letech 2009 až 2012. Pohřeb bude mít příští sobotu 22.10. ve 14:00 hod. v kostele sv. Jakuba v Boskovicích. Prosím, vzpomeňte na něj v modlitbách.

Dnes 16.10. se konala farní kavárna.

Lektorský kurz

Lektorský pultíkV neděli 16.10.2022 od 9:00 v našem kostele proběhla první schůzka účastníků lektorského kurzu. Celkem se přihlásilo 26 zájemců, kteří byli rozděleni do 2 skupin. V první jsou ti, kteří přišli včas, ve druhé jsou účastníci, kteří přišli na schůzku pozdě nebo nedorazili vůbec.

První skupina bude mít další lekce vždy v neděli v 9:00, nejbližší plánované setkání je 23.10.OHLÁŠKY

28. neděle v mezidobí, 9.10.2022

Sobota: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Otec Jiří bude v tomto týdnu navštěvovat nemocné.

Mládež Vás zve na farní kavárnu 16.10.

16.10. začíná lektorský kurz.

Misijní most modlitby bude 22.10. v 19 hod. Vystoupí schola mládeže.

V termínu 17.- 20.11. proběhne pouť mládeže. Bližší informace budou na nástěnce.

Setkání s národním ředitelem Papežských misijních děl se zatím neuskuteční.

Farní pouť do Blatnice bude 15.10., odjezd 8.00 hod.OHLÁŠKY

27.neděle v mezidobí, 2.10.2022

Úterý: památka sv.Františka z Assisi

Pátek: památka Panny Marie Růžencové

Ve čtvrtek 6.10. budou modlitby mladých rodin, po mši sv. v kapli.

V neděli 9.10. v 11hod. bude na faře " potáborové setkání. " Všichni jsou srdečně zváni.

Otec Jiří bude navštěvovat nemocné příští týden.OHLÁŠKY

26.neděle v mezidobí, 26.9.2021

Úterý: Památka sv.Vincence z Paula, kněze.

Středa: Slavnost sv. Václava, hlavního patrona Českého národa.

Čtvrtek: Svátek sv.Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Pátek: Památka sv. Jeronýmova, kněze a učitele církve.

Děkujeme Všem, kdo se jakkoliv zapojil do Jarmarku, farní kavárny, her pro děti... Akce vynesla cca 60 000 Kč .

Příprava na biřmování nebude. Nejsou zájemci.

Stále hledejte katechumeny.

15.10 Farní pouť do Blatnice pod Antonínem a Žarošic .Cena 200 Kč. Přihlášky v sakristii.

Kurz pro lektory začne 16.10. v kostele 9.00 - 9.30 hod.OHLÁŠKY

25.nedėle v mezidobí, 18.9.2022

Přehled dnešních ohlášek - 5 částí

 • Liturgický kalendář týdne
 • Misijní jarmark
 • Příprava na svátosti
 • Setkávání ve společenstvích a při dalších příležitostech
 • Farní pouť

Liturgický kalendář týdne

 • Úterý 20.9:.  Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
 • Středa 21.9.: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
 • Pátek 23.9.: Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Misijní jarmark

Dnes 18.9. po obou mších proběhl dobročinný jarmark, jehož výtěžek je určen ve prospěch misií. Současně je to vždy příležitost navzájem se setkat, popovídat si a poznat se lépe než jen tak, že se vidíme při bohoslužbě v kostele.

Dnes během jarmarku se ve 12.30 také konala pro zájemce komentovaná společná prohlídka kostela.

Příprava na svátosti

Poslední výzva pro zájemce ve věku nejméně 14 let na přípravu ke svátosti biřmování. Přihlásit se je možné v sakristii před nebo po mši sv.

Misijní jarmark 2022

plakátek misijní jarmarkMilí přátelé, srdečně vás zveme!

Domácí sladké dobroty a skvělá káva v naší farní kavárně, stánky se slaným jídlem, zmrzlina, spousta her pro děti na farní zahradě, knihy, bazárek oblečení, ručně vyráběné výrobky... Ale hlavně příležitost potkat se a poznat se a u toho přispět na kvalitní dobročinné projekty v Africe a Asii.

Přijďte a uvidíte.

😉 Těšíme se na Vás!OHLÁŠKY

24. neděle v mezidobí, 11.9.2022

Přehled dnešních ohlášek (8 částí)

Liturgický kalendář

 • Úterý 13.9.: Památka sv. Jana Zlatoústého, kněze, učitele církve
 • Středa 14.9.: Svátek Povýšení sv. kříže
 • Čtvrtek 15.9.: Památka Panny Marie Bolestné
 • Pátek 16.9.: Památka sv.


OHLÁŠKY

23. neděle v mezidobí, 4.9.2022

Čtvrtek 8.9.: Svátek Narození  Panny Marie.

Připravovanou a předběžně nabízenou knihu Čarovné Brno objednávat nebudeme - ve farnosti se nenašlo dost zájemců. Proto v knize ani nebude stať o zábrdovické farnosti.

Jako každý rok začátkem září prosíme vás i tentokrát, abyste se porozhlédli ve svém okolí po lidech hledajících, kteří se ptají na otázky víry. Nabídněte jim možnost pravidelných setkání. Pozvěte je a přiveďte. Chceme sestavit novou katechumenátní skupinu a zahájit přípravu na křest.

Mohla by také začít příprava na svátost biřmování pro zájemce ve věku od 14 let. Podmínkou pro zahájení je, aby se přihlásilo alespoň 10 osob. Přihlásit se je možné v sakristii.

Od této neděle 4.9. probíhají při nedělní mši sv. v 9.45 katecheze pro děti.

Pravidelně každou středu bude v 18:00 hod. dětská mše svatá.

Také začaly adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí a budou každý pátek vždy od 17:00 do začátku mše sv.

Dobročinný farní jarmark proběhne v neděli 18.9. Prosíme, připravte výrobky a předměty, které bude možné nabídnout a oznamte to Aničce Gelové.

Vyučování náboženství:OHLÁŠKY

22.neděle v mezidobí, 28.8.2022

Pondělí: památka Umučení svatého Jana Křtitele, 

Sobota: památka svatého Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

Od příštího týdne budou páteční adorace v 17.00 hod., nedělní katecheze pro děti při mši sv. v 9.45 hod.

V neděli 4.9. při mši sv. v 9.45 bude žehnání školáků a jejich pomůcek - aktovky s sebou.

Při sbírce pro Ukrajinu se vybralo 61 100 Kč. Všem Pán Bůh zaplať.

Je první pátek v měsíci, otcové budou navštěvovat nemocné.

Vzadu na stolečku publikace (vzor) podle které vzniká kniha " Čarovné Brno", ve které budou farnosti a školská zařízení města Brna. O Zábrdovicích asi půl strany textu a fotografie, které lidé pošlou. Předpokládaná cena 399.-Kč. Předpokládané datum vydání 05/2023.

18.9. bude misijní jarmark. Kdo bude chtít něco vyrobit, upéct, tak to oznamte Anně Gelové.Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer