Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

Slavnost Nejsvětější Trojice, 30.5.2021

PultíkPondělí: svátek Navštívení Panny Marie

Úterý: památka sv.Justina, mučedníka

Čtvrtek: slavnost Těla a Krve Páně - do průvodu prosíme o družičky

Sobota: památka sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka


Při sbírce na Charitu bylo vybráno 42 800Kč, všem za štědrost děkujeme.

Jsou obnoveny nedělní katecheze pro děti.

Bude první pátek v měsíci - otcové Jiří a Daniel budou navštěvovat nemocné.

V sobotu 5.6. bude Jarní farní výlet na rozhlednu Alexandrovku. Bližší informace na nástěnce.

Příští neděli mezi mšemi proběhne výměna lístků Živého růžence. V 9.15 se společně pomodlíme. Všichni jste srdečně zváni.

Společenství Modliteb matek se bude scházet "naživo" vždy 1. a 3. úterý v měsíci (mimo prázdniny), od 18.50 hod. na faře v kapli. Přijďte mezi nás, milé maminky.

Noc kostelů 2021

I letos se zábrdovická farnost zúčastní Noci kostelů. Kvůli epidemiologické situaci jsme bohužel nuceni  nabídnout opět pouze zkrácený program. Věříme však, že příští rok už bude jiný a budeme moci zařadit všechny obvyklé programy.

Program Noci kostelů - Zábrdovice 28.5.2021
OHLÁŠKY

7. neděle velikonoční 16.5.2021

Pultíkčtvrtek: památka sv. Klementa M. Hofbauera, kněze

pátek: svátek posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla

sobota: jediná mše svatá 21.00 hod. - vigilie slavnosti seslání Ducha Svatého. 
Kdo chcete číst čtení, přihlaste se v sakristii.

V sobotu a neděli sbírka na charitu.

V neděli při mši svaté v 9.45 hod. bude biřmování 2 biřmovanců, kteří nemohli být biřmování s ostatními - měli covid.
 
Letos nebude první sv. přijímání, tak jsme se rozhodli, aby se mohli farníci po dlouhé době setkat, že zahradní slavnost bude, pokud to epidemiologická situace dovolí, 20.6.

30 minut před bohoslužbou, každý den,  je novéna k Duchu Svatému.

Ve středu jsou dětské mše sv. Také společenství, při dodržení obvyklých podmínek se mohou scházet.OHLÁŠKY

6. neděle velikonoční 9.5.2021

PultíkČtvrtek: slavnost Nanebevstoupení Páně

Pátek: svátek sv. Matěje, apoštola

Dnešní neděle je dnem modliteb za pronásledované křesťany. Delší text na nástěnce.
 

Od pátku každý den 30 min. před bohoslužbou bude novéna k Duchu Svatému - až do příští soboty.

V kalendáři jsou volné úmysly mší svatých.

Od středy budou mše sv. pro děti.

Ve středu se sejde společenství, které vede otec Jiří.

V sobotu 19.00 hod. bude na faře farní rada.

Zpěv při bohoslužbách je už povolen - zpívejme.

Letošní rok se naše farnost opět zapojí do Noci kostelů, která proběhne 28.5. Prosíme všechny, kteří by mohli pomoci s hlídáním kostela, aby se zapsali do tabulky vzadu na nástěnce. Zároveň prosíme o modlitbu za celý průběh Noci Kostelů.  Děkujeme.OHLÁŠKY

5. neděle velikonoční 2.5.2021

PultíkPondělí: Svátek sv.Filipa a Jakuba, apoštolů

Čtvrtek: Památka sv.Jana Sarkandera, kněze a mučedníka

Ve čtvrtek a pátek budou otec Jiří a Daniel navštěvovat nemocné.

V našem kostele je možno navštěvovat bohoslužby bez omezení - nebudou tabulky. Prosíme, ale dodržujte odstupy 2 m a noste respirátory. Velikost kostela na počet farníků při zachování odstupů i s rezervou stačí. Pokud by ale přicházelo příliš lidí z jiných farností, museli bychom tabulky opět zavést.OHLÁŠKY

4. neděle velikonoční 25.4.2021

Pultík

OD 26.4.2021 JIŽ NENÍ TŘEBA SE NA MŠE SVATÉ V NAŠEM KOSTELE PŘIHLAŠOVAT. KAPACITOU MŮŽEME ZARUČIT ROZESTUPY DVA METRY PRO VŠECHNY OBVYKLÉ NÁVŠTĚVNÍKY.

čtvrtek: svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve

sobota: památka sv. Josefa - dělníka

Přihlašujte děti k 1.sv. přijímání - zatím jsou 2.

Možná dojde od příštího týdne k většímu uvolnění opatření - sledujte naše webové stránky.

Pokud je v sobotu v tabulkách místo, můžete se zapsat, i když jste byli na mši. sv. minulý týden.OHLÁŠKY

3. neděle velikonoční 18.4.2021

Pultík

Pá svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

So památka sv. Jiří, mučedníka

Ne Den modliteb povolání k duchovnímu stavu

Epidemiologcky už je povoleno pozdravení pokoje podávním ruky, ale abychom nepřiváděli do rozpaků lidi, kteří vnímají větší zodpovědnost za své blízké, nebudeme ho společně nabízet, ale kdo by chtěl může příslušníkům své rodiny podat pozdravení pokoje i rukou.

Připomenutí z minulých ohlášek:

Farní tábor bude v termínu 31.7. - 7.8. Předběžně se můžete přihlašovat.  Více najdete zde

Postní pokladničky - tzv. postničky - odevzdávejte v kostele.

Vychází nové číslo farního časopisu (je v kostele pod kůrem nebo elektronicky zde ke stažení)OHLÁŠKY

2. neděle velikonoční - Neděle Božího milosrdenství 10.4. 2021

Pultík

Farní tábor bude v termínu 31.7. - 7.8. Předběžně se můžete přihlašovat.  Více najdete zde

Na naší duchovní pouti míříme do Čenstochové.
Jako farnost tento týden zvláště:

děkujeme za dar života otce Jiřího, za Boží blízkost, kterou nám zprostředkovává a prosíme, za jeho zdraví a aby se ho Duch svatý zastával a naplňoval ho svou útěchou.

Dále prosíme za uzdravení Věry Svídové, která leží ve vážném stavu v nemocnici s Covidem.


Připomenutí z minulých ohlášek:

Postní pokladničky - tzv. postničky - odevzdávejte v kostele.

Vychází nové číslo farního časopisu (je v kostele pod kůrem nebo elektronicky zde ke stažení)

Prosíme, přihlašujte své děti na přípravu k prvnímu svatému přijímání. Zdá se, že okolnosti možná dovolí, aby se příprava konala.OHLÁŠKY

Boží hod velikonoční, 4.4. 2021

Pultík

V pondělí 5.4. je mše svatá pouze v 8:00. Mše svaté je možné se zúčastnit bez přihlášení.

Příští neděle je svátek Božího milosrdenství.

Požehnání pokrmů si mohou vyprosit věřící sami doma - zde je možné si stáhnout text žehnací moditby

Vychází nové číslo farního časopisu (je v kostele pod kůrem nebo elektronicky zde ke stažení)

Bílá sobota 14hod CO JSEM ŘEKLI A ZAZPÍVALI JEŽÍŠI...

Milé děti, milé rodiny a všichni farníci,
chceme společně poděkovat Ježíši a svěřit mu, co máme na srdci....
PODÍVAT SE MŮŽETE ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=F2NvAzRzZaw


Na videu se podíleli přispivatelé v tomto pořadí:

Johny alias Dominik Grůza, Eliška a Honzík Kubitovi, Jakub, Petra a Šimon Zbořilovi, Lenka Škrdlová, Petr a Sára Grůzovi, Vít Brunner a Lucie Grůzová, Marie Tůmová. Střih a doplňující text o. Daniel Bořkovec.

Doufáme, že toto sdílení napomůže k hlubším zamyšlením Bílé soboty a zasadí semínka radosti, která vyklíčí a vyraší o Veliké noci.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer