26. neděle v mezidobí, 1.10.2023OHLÁŠKY

Pultík

Liturgický kalendář týdne

Pondělí 2.10.: Památka sv. andělů strážných

Středa 4.10.: Památka sv. Františka z Assisi

Sobota 7.10.: Památka Panny Marie Růžencové

Misijní most modlitby

Bude se konat v sobotu 21.10.2023 od 19:00.

Kdo máte děti v Adopci na dálku, prosím, přineste jejich fotografie nebo i dopisy do sakristie nebo Aničce. Ze zapůjčených materiálů bude vytvořena nástěnka na sobotní večer. 

Misijní neděle

Její datum je stanoveno na  22.10.2023. Peněžní sbírka bude odeslána ve prospěch misií.

Po obou mších sv. na Misijní neděli proběhne farní kavárna, její výtěžek bude přidán ke sbírce.

Kdo můžete, prosím, přineste nějaké dobroty do kavárny. Své rozhodnutí něco přinést zaznamenejte předem do tabulky, která bude na nástěnce.

Duchovní obnova farnosti

Je naplánována už na tento týden. Začne v pátek 6.10.2023 večer po mši sv. a bude pokračovat v sobotu 7.10. od 9:00 hod.

Program obnovy je k nahlédnutí a stažení.

Přednášet bude Národní koordinátorka Charismatické obnovy Pavla Petrášková.

Pro účastníky bude připraveno pití, aby v průběhu přednášek netrpěli žízní. Pro zájemce může být na večer nachystáno v sakristii i nějaké jídlo.

Tématem obnovy jsou charismata - dary, které dává Duch svatý. Cílem je ubezpečit vás, že také vy jste obdarovaní a můžete něčím sloužit druhým.

Pouť mládeže ze Zábrdovic

Proběhne ve dnech 6.-8.10.2023 (pátek - neděle). Je určena pro mladé od 13 let (nebo kteří brzy budou mít 13 let). Těší se na ně společenství vysokoškoláků ze Zábrdovic.

Informace a přihlašování jsou na nástěnce vzadu v kostele.

Trasy budou kratší než loni, nebojte se zúčastnit.

Změny a novinky ve společenství mladých

Vzniká nové společenství mladých (5. - 7. třída).

Druhé společenství o něco starších účastníků zůstává, ale bude se střídat s mladším společenstvím ve čtrnáctidenním cyklu, tj. každé se bude scházet jednou za 2 týdny.

Tento týden ve středu 4.10. po mši sv. se sejdou ti starší, za týden 11.10. po mši pak mladší.

Zájemci jsou srdečně zváni.

Vyhodnocení misijního jarmarku ze 17.9.

Moc děkuji všem, kteří připravovali, organizovali, pomáhali, vytvořili stanoviště pro děti, přinesli k dobročinnému prodeji jídlo, knihy, hračky a různé své výrobky a výpěstky.

Poděkování patří také těm, kteří přispěli finančně zakoupením nabídnutého zboží.

Vybralo se celkem 53 170 Kč, což je na naši farnost hodně.

Děkuji za společenství během jarmarku a kavárny, v němž se mohli cítit dobře i lidé, kteří jsou ve vztahu k naší farnosti cizí. Děkuji také těm, kdo si jich všimli a snažili se je přátelsky přijmout.

Peníze budou odeslány prostřednictvím Papežských misijních děl dětem na Malawi.

Změny v postoji věřících při mši podle kartičky s návodem

Pomalu se zlepšujeme, dnes jsme vše ještě nezvládli. Při obětním průvodu jste mohli sedět, je to potvrzeno jako správné.

Při eucharistické modlitbě jste si i s ministranty klekli dříve, než to mělo být. Kleká se, až když kněz vztáhne ruce nad obětní dary.

Postoje věřících při mši se mají řídit pokynem otce biskupa Pavla. Viz kartičku s obrázky.

Další oznámení

Pří sbírce na bohoslovce a církevní školství se vybralo 20 800 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Na pouť farnosti konané v sobotu 14.10. s cílem Želiv, Číhošť se hlaste co nejdříve. Plakát s podrobnostmi je na nástěnce. Pojede se autobusem, cena za účastníka je 500 Kč.

Tento týden je první v měsíci říjnu. Otec Jiří bude obcházet nemocné celý čtvrtek a pokud by vše nestihl, tak i v pátek dopoledne. 

Děkuji všem, kteří připravili a realizovali povídání s mladými účastníky setkání papeže Františka s mladými lidmi v Lisabonu.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer