Kdy je otevřeno

Milí přátelé, jste zváni na naše bohoslužby, společné akce i na volnou prohlídku.

Otevřený kostel

Kostel je otevřený pro veřejnost pravidelně vždy při bohoslužbách, chvíli před nimi a po nich. Tedy obvykle 30 minut před každou mší a asi 10 - 15 minut po ní. Dále bývá otevřeno při zvláštních bohoslužbách a mimořádných příležitostech, jako jsou koncerty duchovní hudby a jiné kulturní akce s církevní tematikou. 

 

Konkrétní časy, kdy je kostel otevřen, jsou:

  • Každý den od pondělí do soboty přibližně 17:15-19:00 hod. (večerní mše je denně mimo neděli od 18:00 do 18:45)

  • V neděli dopoledne od 7:40 do 11:00 (viz rozvrh bohoslužeb)

  • Každý pátek je otevřeno večer dříve, již od 17:00, protože se koná svátostná adorace.

 

Otevřená fara

Farní kancelář je otevřena pro veřejnost během úředních hodin, viz farní úřad. Další část farní budovy slouží jako byt a zázemí pro naše kněze, kostelníka a některé pastorační asistenty a není přístupná prohlídkám veřejnosti.

S farou je stavebně i organizačně propojen Dětský dům Zábrdovice, jehož místnosti jsou otevřeny pro děti, mládež a dospělé v době pravidelných akcí. Přehled o nich mají vedoucí, na něž kontakt získáte ve farní kanceláři.

 

Bývalý klášter

Zde vám asi příliš nepomůžeme. Bývalý premonstrátský klášter v Zábrdovicích už dlouho neslouží původnímu účelu, je ve správě Vojenské nemocnice a vstup do jeho prostor zcela podléhá předpisům a pravidlům, která si stanovila nemocnice.

Jistě je lépe nenavštívit ho jako pacient, i když v houkající sanitce by to mohl být rychlý způsob dostat se dovnitř.

Výjimečnou příležitostí k prohlídce byly oslavy 800. výročí začátku působení premonstrátů v Zábrdovicích. V den výročí 17.5.2009 nemocnice zpřístupnila kapitulní síň a některá další místa.

Během Noci kostelů v roce 2010 Vojenská nemocnice umožnila vstup pro veřejnost do bývalého kláštera. Konaly se dvě organizované prohlídky do kapitulní síně. Od té doby téměř každoročně byl umožněn vstup do kapitulní síně během Noci kostelů.

Nejbližší prohlídka kapitulní síně: během Noci kostelů, která se koná obvykle koncem května nebo začátkem června.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer