Živý růženec

Živý růženec — co je a jak funguje?

Živý růženec je způsob evangelizace prostřednictvím modlitby, tzv. modlitební apoštolát. Je to modlitební společenství věřících, kteří se kromě svých obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě jednoho desátku růžence. Desátky jsou ve společenství rozděleny mezi členy tak, aby se skupina v souhrnu pomodlila za den celý velký růženec čítající 20 desátků, po jednom ke každému růžencovému tajemství. Členové tak přispívají každý svým dílem, ale užívají milosti spojené s modlitbou celého růžence; přispívají k apoštolátu a zapojují se do služby Celosvětové sítě modlitby s papežem.

Růžencová tajemství se cyklickým způsobem po měsíci střídají. Za dobu 20 měsíců tak každý člen postupně rozjímá o všech dvaceti růžencových tajemstvích.

K výměně dochází vždy první neděli v měsíci. V době nouzového stavu se změna tajemství uskutečňuje bez osobního setkání a bez výměny papírových kartiček s obrázky mezi členy.              
 

Jak se přidat?

Je to pro tebe zajímavé? Chceš se přidat k celosvětové síti modlitebníků a upevnit svoji vytrvalost v modlitbě? Přijď a připoj se k nám. Za normálních okolností, když není nouzový stav, se můžeš s námi setkat každou první neděli v měsíci po první mši svaté. (Ta bývá od 8:00 do 9:00 hod.)

Pokud se nemůžeš dostavit na společnou modlitbu (např. v době omezení kvůli COVID-19 apod.), můžeš obdržet informace a růžencová tajemství prostřednictvím elektronické pošty. Napiš na adresu k.wildmannova@gmail.com a obdržíš jedno ze dvaceti tajemství, rozpis na řadu měsíců dopředu a další podrobnosti.              
 

Postup a text modliteb apoštolátu modlitby na jediné stránce v dokumentu ke stažení:

Růžencová tajemství

Pro připomenutí můžete navštívit webové stránky www.modlitba.cz, věnované modlitbě. Najdete tam popis modlitby růžence a seznam všech dvaceti růžencových tajemství. Tak si ověříte, že se tajemství růžence modlíte správně.              
 

Úmysly apoštolátu modlitby

1. Úmysl papeže              
2. Národní úmysl

Seznam úmyslů je k nahlédnutí např. na stránkách České provincie Tovaryšstva Ježíšova.              
 

Univerzální rozpis desátků růžence na dva roky

Ukázka rozpisu

Tabulka s univerzálním rozpisem (dokument PDF)

Členové živého růžence si mohou zde stáhnout rozpis čísel růžencových tajemství, která se mají modlit v následujících měsících. Výtisky rozpisu pro vaši potřebu jsou také k dispozici u koordinátorky, paní Kamily (k.wildmannova@gmail.com). Ta vám sdělí vaše pořadové číslo.

Stačí, když si budete pamatovat toto jedno číslo, určující vaše pořadí ve skupině členů živého růžence a tedy i řádek v tabulce. Je to tzv. U-číslo (univerzální číslo) a budete ho mít stále stejné. Ve stažené tabulce si pak zatrhnete nebo vybarvíte řádek začínající tímto číslem. V řádku je rozpis vašich desátků na každý měsíc na dobu dvou roků. Nemusíte už vzpomínat, jestli se modlíte správný desátek.              
 

 

Denní modlitba Apoštolátu modlitby

(Modlí se každý den stejně, vždy před desátkem růžence.)

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť, spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou Církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc: 1. – 2. (Viz stránku se seznamem úmyslů)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer