Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

13. neděle v mezidobí, 26.6.2022

Úterý 28.6.: Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Středa 29.6: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze.

Ve středu v 16.00 hod. bude v brněnské katedrále uveden do úřadu diecézního biskupa Mons. Pavel Konzbul.

Začínají prázdniny. Během nich se nebudou konat nedělní dětské katecheze a ve všední den mše sv. pro děti. Bohoslužby budou v příslušných dnech bez zvláštního dětského programu. Nebudou probíhat ani páteční adorace.

Dnes při mších proběhla sbírka na bohoslovce.

V červenci a srpnu jsou v kalendáři volné úmysly mší sv.

Na nástěnce vzadu v kostele je tabulka pro zájemce o čtení při bohoslužbách. Prosím, pište se tam.

Sbírka potravin pro Ukrajinu na faře stále trvá.

Otec Jiří tento týden nebude přítomen, nemocné bude navštěvovat až v dalším týdnu.

Po zahradní slavnosti zbyla bílá halenka - je v sakristii. Na faře je také nádobí a tácy - vyzvedněte si je tam.OHLÁŠKY

12. neděle v mezidobí, 19.6.2022

Úterý: Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

Čtvrtek: Slavnost narození sv. Jana Křtitele.

Pátek: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Sobota: Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Dnes 1.svaté přijímání a po něm zahradní slavnost.

Příští neděli sbírka na bohoslovce.

Poděkování všem, kdo se podíleli na výzdobě kostela. Zvláště ministrantům za postavení lesa.OHLÁŠKY

Slavnost Nejsvětější Trojice, 12.6.2022

Pondělí: Památka sv. Antonína Paduánského.

Čtvrtek: Slavnost Těla a Krve Páně; svátostná adorace, eucharistický průvod, v němž družičky s květinami doprovodí Pána Ježíše přítomného v Nejsvětější svátosti.

Neděle: První svaté přijímání při mši sv. v 9:45 hod., před tím v sobotu první zpověď dětí a příprava. Rodiče dětí přistupujících k prvnímu sv. přijímání se mohou vyzpovídat v neděli v době od 7:30 do 9:00, kdy bude ve zpovědnici otec Jiří.

Po nedělní mši svaté bude zahradní slavnost. Prosíme o pomoc se zajištěním občerstvení. Doneste na faru ovoce, zeleninu, slané a sladké dobroty.  Vše je třeba přinést večer po sobotní mši sv. nebo v neděli. Prosíme ty, kteří chtějí něco přinést až v neděli, aby předem nejpozději v sobotu určitě kontaktovali Veroniku Kloučkovou nebo Blanku Prokopovou. Potřebujeme v předstihu znát druhy a množství přinesených věcí, jen tak je možné rozhodnout, zda je třeba ještě něco dokoupit.

Poděkování všem, kdo se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 10.6. Zvláště hlavnímu organizátorovi ing. Aleši Onderkovi.

V sobotu v 19:00 je schůze farní rady.OHLÁŠKY

Slavnost Seslání Ducha Svatého, 5.6.2022

Pondělí: Památka Panny Marie, Matky církve.

Čtvrtek: Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Sobota: Památka sv. Barnabáše, apoštola.

Neděle: Slavnost Nejsvětější Trojice.

Pátek - Noc kostelů, je potřeba se napsat do tabulky na hlídání kostela.

Během Noci kostelů nabízíme modlitby za Vás.

Také bude Farní kavárna. Prosíme o něco dobrého . Přineste mezi 18.00 - 18.30do kostela.

Vzadu na nástěnce je tabulka na čtení při bohoslužbách. Zájemci se tam prosím napište.

Sbírka potravin stále trvá.

Noc kostelů

Logo Noci kostelů

Výzva pro farníky

Prosím, přidejte se, přiložte ruku ke společnému dílu.

 • Zapište se co nejdříve do rozpisu služeb při hlídání kostela. Arch je na nástěnce v kostele.
 • Přineste nějaké pochutiny na občerstvení v den konání v době 18:00 až 18:30.
 • Pozvěte své známé a kolegy, aby využili programovou nabídku Noci kostelů a navštívili náš kostel.OHLÁŠKY

7. neděle velikonoční, 29.5.2022

PultíkPřehled dnešních ohlášek

 • Bohoslužby v týdnu
 • Svatodušní novéna
 • Taškařice ke dni dětí 1.6.
 • Poděkování za přípravu karnevalu a farní kavárny
 • Poděkování za přijetí ukrajinské rodiny
 • Pokračující sbírka pro Ukrajinu
 • Výsledek sbírky na pronásledované křesťany
 • Nově budou čtení při všech mších podle rozpisu
 • Zápis na čtení při svatodušní vigilii
 • V pátek návštěvy nemocných
 • 10.6. Noc kostelů - prosba o spolupráci
 • Slovo otce biskupa Vojtěcha ke jmenování jeho nástupce

Ohlášky podrobně:

Bohoslužby v týdnu:
V pondělí 30.5. bude Památka sv. Zdislavy, v úterý 31.5. Svátek Navštívení Panny Marie, ve středu 1.6. Památka sv. Justina, mučedníka, v pátek 3.6. Památka Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
Příští sobotu 4.6. bude vigile Slavnosti Seslání Ducha svatého, začne ve 21:00 hod. Pozor, mše sv. v 18:00 hod nebude!OHLÁŠKY

6. neděle velikonoční, 22.5.2022

PultíkBohoslužby v týdnu:
Ve čtvrtek 26.5. bude Slavnost Nanebevstoupení Páně, mše svatá v 18:00 hod.
Příští neděle bude 7. velikonoční.

Od čtvrtka začíná novéna k Duch svatému. Bude každý den od 17:30 do začátku večerní mše, v neděli 29.5. bude po první ranní mši, začne přibližně v 9:00. Prosíme, aby se přihlásil zájemce, který by chtěl celou novénu vést. Když se nikdo nenajde, vezmou si ji na starosti naši kněží - otec Jiří a Daniel.

Poslední výzva zájemcům o letošní exercicie před uzávěrkou přihlášek:

 • duchovní cvičení rodin 15.-20.8.2022, turistické centrum Hadinka
 • duchovní cvičení 24.-30.7.2022, Velehrad

Dnešní sbírka je na pronásledované křesťany.

Bezprostředně po mši svaté je před kostelem pro vás připravena farní kavárna.OHLÁŠKY

5.neděle velikonoční, 15.5.2022

Pondělí: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,hlavního patrona Čech.

Pátek: památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

Sobota: výročí posvěcení brněnské katedrály.

Přihlašujte se na  Duchovní cvičení rodin v Hadince 15.- 20.8.

Last minute pro přihlášení na Duchovní cvičení na Velehradě 24. - 30.7.

Příští neděli je sbírka na pronásledované křesťany.

Příští neděli po obou bohoslužbách farní kavárna. Odpoledne v 15.00 hod pak zveme děti a rodiče na faru na karneval. Kdo by chtěl něco upéct, tak to prosím doneste v sobotu do 17 hod. na faru.OHLÁŠKY

4. neděle velikonoční 8.5.2022, Dobrého pastýře

PultíkDnešní neděle je dnem modliteb za povolání k zasvěcenému životu.

Svátky v týdnu: sobota 14.5. - Svátek sv. Matěje, apoštola

Poděkování všem organizátorům a také účastníkům našeho sobotního farního výletu 7.5.

Přátelé z Ukrajiny srdečně děkují za naše dary. Kněz ve městě Chust, který se spolu se svojí farností stará o 140 uprchlíků, se přesvědčil, že se může spolehnout na pomoc od nás. Proto rozšířil své působení a pečuje nyní o přibližně 200 uprchlíků. Chcete-li pomoct lidem v nouzi, prosím, přineste trvanlivé potraviny nevyžadující složitou a dlouhou přípravu. Sbírka u nás na faře stále trvá, příjem potravin pro uprchlíky je každý všední den od 8:30 do 17:00 hod.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer