Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

16.neděle v mezidobí, 18.7.2021

PultíkČtvrtek: svátek sv. Marie Magdaleny

Pátek: svátek sv.Brigity, řeholnice,  patronky Evropy

Sobota: svátek sv.Šarbela Machlúfa, kněze

Pro ubytování na Velehradě je nutné doložit buď očkování, antigenní nebo PCR test nebo potvrzení o prodělání covidu (ne déle než 180 dní.) Stačí čestné prohlášení nebo i v mobilu.

Kdo nemá zajištěnou cestu na Velehrad nebo nabízí volné místo v autě, oznamte v sakristii.

V našem kostele ve všední dny v týdnech: 26. - 30.7. ; 2. - 6. 8. nebudou žádné bohoslužby. Sobotní v 18.00 hod. a nedělní 8.00; 9.45 hod. jsou beze změny.OHLÁŠKY

15. neděle v mezidobí, 11.7.2021

PultíkČtvrtek památka sv Bonaventury, biskupa a učitele církve.

Při sbírce na postižené přírodní katastrofou se vybralo 62 000 . Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.

V pátek 16.7. je Adorační den farnosti. Kostel bude otevřený od 9.00hod.

Kdo nemá zajištěnou dopravu na exercicie na Velehrad, nebo naopak může nabídnout volné místo v autě, přihlaste se v sakristii.OHLÁŠKY

14.neděle v mezidobí, 4.7.2021

PultíkPondělí: slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa,  patronů Evropy a hlavních patronů Moravy.

Poděkování všem za organizaci, přípravu i realizaci Večera chval.

Při sbírce na bohoslovce minulý týden se vybralo 32 400 . Všem děkujeme.

Během prázdnin nebudou páteční adorace, nedělní katecheze pro děti a také středeční dětská mše sv.OHLÁŠKY

13. neděle v mezidobí, 27.6.2021

PultíkPondělí: památka sv.Ireneje, biskupa a mučedníka.

Úterý: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze.

Sobota: svátek sv. Tomáše, apoštola.

Poděkování všem, kdo se jakkoliv podíleli na zahradní slavnosti - něčím dobrým nebo fyzickou pomocí. Po slavnosti jsou na faře nějaké věci: dětské oblečení, tácy, krabičky. Prosím vyzvedněte si je.

Exercicie má Velehradě začínají v neděli 25.7.

Příští neděli 4.7. bude sbírka na pomoc postiženým přírodní katastrofou.

Otec Jiří bude navštěvovat nemocné - první pátek v měsíci.

Brožury z Hoješína, jako poděkování za finanční i fyzickou pomoc při opravách, jsou na stolečku.

Dnes Večer chval  19.00 hod.
OHLÁŠKY

11.neděle v mezidobí, 13.6.2021

Letos nebyla žádná možnost uspořádat zahradní slavnost (biřmování, 1.sv. přijímání), tak jsme se rozhodli ji uspořádat k radosti všech v neděli 20.6. po mši sv. 9.45 hod. Kolem 11.00 hod.
Aby setkání farníků nebylo jen radostné, ale i příjemné, je potřeba se do přípravy také zapojit.

Do soboty 19.00 hod. přinést slané, sladké, cokoliv dobrého k jídlu na faru.
Kdo chce přinést až v neděli, ať do soboty večera nahlásí buď Blance Prokopové nebo v sakristii, abychom věděli kvůli případnému nákupu.

Na neděli je potřeba:

  • Min. 6 osob na stavění stanů a nošení židlí     
  • Další osoby na nachystání občerstvení (porovnání na tácky a nošení na zahradu)
  • Dle počtu pomocníků bude začátek příprav v neděli v 7.30 nebo 8.00 hod. Nahlaste se prosím předem.


OHLÁŠKY

10.neděle v mezidobí, 6.6.2021

PultíkPátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - pokud se to podaří, tak se mše sv. bude přenášet.

Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Poděkování všem, kdo organizovali a také se zúčastnili Jarního farního výletu. Byl tradičně úspěšný. Sešlo se kolem 50 lidí - děti, dospěláci i ti s kočárkem.

Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu, který bude 5. až 12.září v Budapešti. Papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12.9. Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám či přes duchovního správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze, která přípravu cesty koordinuje.                  Email: poutnik@bihk                          telefon 731 598 752 nebo www.cirkev.cz

Informace jsou na nástěnceOHLÁŠKY

Farní výlet již zítra!

Milí farníci, mladí, starší, malí, velcí,

Alexandrova rozhledna (Alexandrovka) (Rozhledna) • Mapy.cz

zveme vás v sobotu 5.6. na FARNÍ  VÝLET!

Vyrážíme na Alexandrovu rozhlednu v Adamově!

Sraz na židenickém nádraží, odjezd vlaku 9:05 nebo v Adamově na vlakové stanici u benzínky (49.2953414N, 16.6635381E) v 9:20.

S sebou dobré jídlo, oblečení a náladu.

Trasa je vhodná pro pěší a terénní kočárky (běžné golfky budou mít problém).OHLÁŠKY

Slavnost Nejsvětější Trojice, 30.5.2021

PultíkPondělí: svátek Navštívení Panny Marie

Úterý: památka sv.Justina, mučedníka

Čtvrtek: slavnost Těla a Krve Páně - do průvodu prosíme o družičky

Sobota: památka sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka


Při sbírce na Charitu bylo vybráno 42 800Kč, všem za štědrost děkujeme.

Jsou obnoveny nedělní katecheze pro děti.

Bude první pátek v měsíci - otcové Jiří a Daniel budou navštěvovat nemocné.

V sobotu 5.6. bude Jarní farní výlet na rozhlednu Alexandrovku. Bližší informace na nástěnce.

Příští neděli mezi mšemi proběhne výměna lístků Živého růžence. V 9.15 se společně pomodlíme. Všichni jste srdečně zváni.

Společenství Modliteb matek se bude scházet "naživo" vždy 1. a 3. úterý v měsíci (mimo prázdniny), od 18.50 hod. na faře v kapli. Přijďte mezi nás, milé maminky.

Noc kostelů 2021

I letos se zábrdovická farnost zúčastní Noci kostelů. Kvůli epidemiologické situaci jsme bohužel nuceni  nabídnout opět pouze zkrácený program. Věříme však, že příští rok už bude jiný a budeme moci zařadit všechny obvyklé programy.

Program Noci kostelů - Zábrdovice 28.5.2021

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer