Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

25.neděle v mezidobí, 19.9.2021

Pultík

Pondělí: památka sv. Ondřeje Kim-Góna, kněze a druhů mučedníků.

Úterý: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Čtvrtek: památka sv. Pia z Pietreiciny, kněze.

Výuka náboženství: ZŠ Merhautova od října v úterý nebo středu ve 14.00 hod.

ZŠ Gajdošova čtvrtek 14.00 - 15.00 hod.

ZŠ Kuldova čtvrtek 15.15 - 16.00 hod.

Vyučovat se bude i na faře - přihlaste se v sakristii.

Hledáme biřmovance a katechumeny.

Zveme děti pod 6 let ve středu 22.9. od 16.45 hod. na faru do Zpěváčku. Informace na nástěnce.

Ministrantské schůzky budou zahájeny 22.9. a budou vždy ve středu od 16.45 hod. Schůzky jsou pro mladší i starší ministranty.OHLÁŠKY

24. neděle v mezidobí 12.9. 2021

PultíkPondělí: památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.

Úterý: svátek Povýšení svatého kříže.

Středa: památka Panny Marie Bolestné

Výuka náboženství: ZŠ Merhautova od října, buď v úterý nebo středu v 14.00 hod.

ZŠ Kuldova čtvrtek 15.15. - 16.00 hod.

ZŠ Gajdošova čtvrtek 14.00 - 15.00 hod.

Výuka náboženství bude také na faře - hlaste se v sakristii.

Od středy 15.9. budou dětské mše sv.

V pátek v 17.00 hod. Adorace.

Hledáme nové biřmovance a katechumeny.

Společenství otce Daniela se začíná scházet ve středu 15.9. Noví zájemci jsou zváni.

Středeční společenství otce Jiřího se po domluvě bude také scházet.

OHLÁŠKY

21. neděle v mezidobí, 22.8.2021

Úterý: svátek sv.Bartoloměje, apoštola

Pátek: památka sv. Moniky

Sobota: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Poděkování Všem, kteří se modlili za zdárný průběh duchovního cvičení rodin ve Štítarech.

V kalendáři jsou volné termíny úmyslů mší svatých.

Mons. Vojtěch Cikrle, brněnský biskup, dovršil 75 let. Podle kanonického práva musí odstoupit ze své funkce. Prosme o Ducha svatého pro papeže Františka při jeho rozhodování o brněnském biskupovi.
OHLÁŠKY

19. neděle v mezidobí, 8.8.2021

PultíkÚterý: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.

Středa: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Čtvrtek: památka sv. Kláry, panny.

Sobota: památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.

Neděle: poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Poděkování všem, kdo se jakkoliv podíleli na farním táboře. Byl pěkný, i když "trochu" upršený. Ještě jednou díky všem.
OHLÁŠKY

17.neděle v mezidobí, 25.7.2021

PultíkPondělí: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Úterý: památka sv.Gorazda a druhů 

Čtvrtek: památka sv. Marty 

Pátek: památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

Při cestě na Velehrad nezapomeňte, že je potřeba očkování, antigenní nebo Pcr test 

V kalendáři jsou volně úmysly mší svatých. 

Ve všední dny následující dva týdny nejsou bohoslužby. V sobotu a neděli jsou beze změny.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer