24. neděle v mezidobí, 17 .9. 2023OHLÁŠKY

Pultík

Liturgický kalendář týdne

Středa 20.9.: Památka sv. Ondřeje Taegõna, kněze, a jeho druhů, mučedníků.

Čtvrtek 21.9.: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Sobota 22.9.: Památka s. Pia z Pietrelciny, kněze.

Misijní jarmark

Po obou nedělních bohoslužbách 17.9. se konal misijní jarmark a farní kavárna.

Pro děti byla na farní zahradě připravená zábava.

Ve 12:00 hod. se konala komentovaná prohlídka kostela.

Výtěžek dobročinné akce jde na podporu nejchudších lidí v Malawi v Africe.

Oznámení

Příští neděli 24.9. po druhé mši sv. se bude konat v naší farnosti setkání s účastníky Světových dnů mládeže 2023 v Lisabonu, kde měli příležitost vidět papeže Františka. Budou se promítat fotografie a sdílet zážitky.

Nabízí se nové společenství pro děti z 5. až 7. třídy.

Tradiční podzimní pouť v sobotu 14.10. bude směřovat do Číhoště a do Želiva. Vzhledem k větší ujeté vzdálenosti bude cena 500 Kč za 1 osobu. Prosím, hlaste se co nejdříve.

Příští neděli 24.9. proběhne v našem kostele sbírka na bohoslovce a církevní školství.

Výuka náboženství

Máte-li školou povinné děti, prosím, zjistěte si, jak se vyučuje náboženství na škole, kam chodí a přihlaste je. Jsou-li nějaké děti, které nemohou nebo nechtějí chodit na náboženství ve škole, je možnost vyučování náboženství na faře. Vtom případě je třeba děti přihlásit v sakristii.

Na ZŠ Gajdošova, kde je výuka zajišťována z naší farnosti, se učí náboženství ve čtvrtek od 14:00 hod., první hodina bude v říjnu.

Na ZŠ Kuldova probíhá výuka náboženství ve čtvrtek v 15:15 hod. a již začala.

Zahájení přípravy na svátosti

Prosím, hledejte nové zájemce o víru a křest, chceme pro ně otevřít katechumenát. Máme už tři zájemce, ale ještě potřebujeme aspoň dva další. Ptejte se a přemýšlejte, kdo kolem vás se o víru zajímá, kdo je pro ni otevřený. Pomozte vašim známým zbavit se ostychu a přiveďte je.

V tomto školním roce můžeme začít i s přípravou na biřmování. Církev i farnost potřebuje, abychom měli mladé lidi naplněné Božím duchem, připravené ke službě a ke svědectví. Kdo má zájem a je mu aspoň 14 roků (horní hranice není stanovena), ať se přihlásí.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer