Květná neděle, 10.4.2022OHLÁŠKY

Bohoslužby v týdnu 11. - 17.4.2022:

 • Od pondělí do středy jsou mše jako obvykle večer v 18:00.
 • Na Zelený čtvrtek 14.4. dopoledne jediná mše v celé diecézi v katedrále na Petrově v 9:00 s obnovou závazku kněží a svěcením olejů (Missa chrismatis).
 • Ve stejný den večer v Zábrdovicích mše v 18:00 na památku Poslední večeře Páně. Po ní soukromá adorace. Od 23:00 do 24:00 tradiční společná adorace v "Getsemanské zahradě" v kapli.
 • Na Velký pátek 15.4. od 9:00 do 18:00 je kostel otevřen k soukromé adoraci. V 15:00 je křížová cesta, v 18:00 začínají obřady Velkého pátku.
 • Na Bílou sobotu 16.4. je kostel otevřen od 9:00 do 20:00 k soukromé adoraci. Mše se v tento den neslaví. Večerní slavnost Velké noci (vigilie) začíná 16.4. po západu slunce ve 20:00 a liturgicky patří už do neděle. Při bohoslužbě bude pokřtěna jedna dospělá žena.
 • Hod Boží velikonoční, Slavnost Zmrtvýchvstání páně 17.4., mše v 8:00 s žehnáním pokrmů, v 9:45 slavnostní mše sv. s liturgickou hudbou, opět žehnání pokrmů.
 • Velikonoční sv. zpověď bude v úterý, středu a čtvrtek od 16:00 do mše svaté. Otec Jiří bude pravděpodobně zpovídat sám, proto vás prosí o stručné zpovědi. Kdo potřebuje delší zpovědní rozhovor, ať se domluví individuálně na termín někdy jindy.
 • Vzadu v kostele na nástěnce je tabulka rozpisu adorací po hodinách na dny a doby od večera Zeleného čtvrtka do večera Bílé soboty, jak jsou uvedeny výše. Prosím, zapisujte se na jednotlivé dny vždy odzadu, tj. nejprve od pozdějších hodin toho dne ke dřívějším. Kdyby se nepřihlásilo dost zájemců o tichou adoraci na plný počet hodin, bude kostel otevřen až později. Po poslední adoraci pak pokaždé naváže večerní bohoslužba.
 • Kdo by chtěl číst liturgické čtení při velikonoční vigilii, ať se přihlásí v sakristii. Ještě jsou některé texty volné.

Sbírka na Boží hrob
Každý rok se na Velký pátek v celé církvi koná dobrovolná sbírka na Boží hrob - na provoz a údržbu Chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě a na ostatní posvátná místa ve Svaté zemi. U nás v Zábrdovicích bude připravená na tento účel krabice, do níž můžete přispět.

Pozvánka do farní kavárny
Milí farníci, zveme vás na oslavu Vzkříšení do farní kavárny, která bude před kostelem v neděli 17.4. po obou mších svatých. Podávat se bude dobrá káva, čaj, džus a něco na zub.

Potravinová sbírka pro Ukrajinu

 • stále pokračuje. Další auto odvážející shromážděné potraviny bude odjíždět na Velký pátek. Budou následovat i další odvozy - stále dokola.
 • Jak už bylo oznámeno dříve, požadovány jsou trvanlivé potraviny k přímé konzumaci nebo instantní, tedy nevyžadující dlouhou či jinak náročnou úpravu.
 • Lidem přijímajícím a balícím potraviny by pomohlo, kdyby věci od vás byly přineseny v pevné krabici a kdyby v krabici byl jenom jeden druh, např. krabice jen s masovými konzervami, jen s mlékem apod. Jedna rodina dokonce měla krabice i popsané azbukou.  Ale tyto požadavky nejsou povinné, jen doporučené, podle vašich možností.
 • Prosíme, aby do sbírky byly přinášeny pouze trvanlivé potraviny s dostatečně dlouhou zbývající lhůtou spotřeby, aby jejich použitelnost nevypršela a potraviny nepodlehly zkáze ještě v době shromažďování před cestou nebo během ní. Mějte ohled na příjemce, aby se prošlým či zkaženým obsahem necítili ponížení.

Pomoc pro sirotčinec v Africe
Dnes po mši a v dalších dnech můžete podpořit sirotčinec ve státě Burkina Faso nákupem pohlednic, které vyrobily děti během postního snažení. Pohlednice se budou prodávat vzadu pod kůrem.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer