Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

32. neděle v mezidobí, 7.11.2021

úterý: Svátek Posvěcení lateránské baziliky.

středa: Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.

čtvrtek: Památka sv. Martina, biskupa.

pátek: Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

Sobota: Památka sv. Anežky České, panny.

Od čtvrtka 11.11. do neděle 14.11. Duchovní obnova farnosti s Mons.Jiřím Mikuláškem. Téma - sv. Josef. V sobotu společné udílení svátosti pomazání nemocných.

Coronavirová opatření: Prosím dodržujte rozestupy 1,5 m a používejte respirátory nebo nano roušky. Obyčejné roušky nestačí.OHLÁŠKY

31. neděle v mezidobí, 31.10.2021

Pultíkpondělí: Slavnost Všech svatých.

úterý: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

čtvrtek: Památka sv.Karla Boromejského, biskupa.

Duchovní obnova farnosti bude 11.-14.11. s Mons. J.Mikuláškem. Program bude upřesněn.

Poděkování všem, kdo se jakkoliv podíleli na bazaru knih a jarmarku. Všem, kdo vařili, pekli, šílí, chystali, uklízeli, stáli u stolečků...

Při misijní sbírce v kostele se vybralo 53 000 Kč,
na bazaru a jarmarku 35 000 Kč. Všem Pán Bůh zaplať.

Naše farnost má v programu Adopce na dálku 6 dětí z Indie. V listopadu musíme zaplatit 19 600kč a tolik peněz jsme nevybrali. Pokladnička charity je při východu z kostela vpravo na stěně. Prosím pomozte i těmto dětem.

První pátek v měsíci - návštěva nemocných.
OHLÁŠKY

29.neděle v mezidobí, 17.10.2021

Pondělí: svátek sv. Lukáše, evangelisty

V sobotu v 19.00 hod Misijní most modlitby.

V neděli sbírka na misie

               misijní bazar knih, hraček..

               misijní jarmark před kostelem.

Jsou potřeba dobrovolníci pro přípravu. Hlaste se v sakristii.

Společenství mladých pořádá v termínu      5. .-7.11. pouť pro mládež 14-25 let. Více informací bude na nástěnce.

Dopis národního ředitele papežských misijních děl k misijní neděli 24.října 2021 jáhna Leoše Halbrštáta.OHLÁŠKY

28.neděle v mezidobí, 10.10.2021

Pultík

Pátek: památka sv.Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Pozvánky:

O svých cestách do Iráku a o přátelství s tamními lidmi přijde ve čtvrtek 14.října po mši sv. na faru vyprávět dobrovolnice, která se před několika lety účastnila pomoci uprchlíkům. Přijďte se svými otázkami. Srdečně vás zve společenství mužů při zábrdovické farnosti.

V neděli 17.10. kolem 11 hod. na faře bude promítání fotek z tábora. Zváni jsou nejen účastníci, ale i ostatní, které to zajímá. Pohoštění a hry pro děti.

V sobotu 23.10. misijní most modlitby s hudbou naší skupiny Chval, 19.00 - 20.00 hod.OHLÁŠKY

27.neděle v mezidobí, 3.10.2021

Pultíkpondělí: památka sv. Františka z Assisi.

čtvrtek: památka Panny Marie Růžencové.

Pozvání: O svých cestách do Iráku a o přátelství s tamními lidmi přijde ve čtvrtek 14.října po mši sv. na faru vyprávět dobrovolnice, která se před několika lety účastnila pomoci uprchlíkům. Přijďte se svými otázkami, na které budeme společně hledat odpovědi. Srdečně zve společenství mužů při zábrdovické farnosti.

Dopis: Poděkování otce biskupa Vojtěcha za štědrost ve fondu PULS a zároveň prosba o zapojení se ve své farnosti. Bližší informace na nástěnce, vzadu na stolečku jsou kartičky s přihláškou. Pokud si nevíte rady, rádi Vám pomůžeme.

Zveme nové zájemce o přípravu ke křtu a biřmování. Pomozte hledajícím.OHLÁŠKY

26.neděle v mezidobí, 26.9.2021

Pultík

Pondělí: památka sv.Vincence z Paula, kněze.

Úterý: slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa.

Středa: svátek sv.Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Čtvrtek: památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

Pátek: památka sv.Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

Sobota: památka sv.Andělů strážných.

Výuka náboženství:

ZŠ Merhautova úterý 14.00 hod.

ZŠ Kuldova čtvrtek 15.15 hod.

ZŠ Gajdošova čtvrtek 14.00 hod.

Fara středa 15.55 hod od 29.9.

Všechny aktivity farnosti běží: dětské mše sv. ve středu, nedělní katecheze při mši sv. 9.45 hod., páteční Adorace v 17.00 hod., společenství - velký výběr - můžete se kamkoliv přihlásit. Ministrantské schůzky ve středu 16.45 hod. do mše sv.

Hledáme katechumeny - pomozte hledajícím.OHLÁŠKY

25.neděle v mezidobí, 19.9.2021

Pultík

Pondělí: památka sv. Ondřeje Kim-Góna, kněze a druhů mučedníků.

Úterý: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Čtvrtek: památka sv. Pia z Pietreiciny, kněze.

Výuka náboženství: ZŠ Merhautova od října v úterý nebo středu ve 14.00 hod.

ZŠ Gajdošova čtvrtek 14.00 - 15.00 hod.

ZŠ Kuldova čtvrtek 15.15 - 16.00 hod.

Vyučovat se bude i na faře - přihlaste se v sakristii.

Hledáme biřmovance a katechumeny.

Zveme děti pod 6 let ve středu 22.9. od 16.45 hod. na faru do Zpěváčku. Informace na nástěnce.

Ministrantské schůzky budou zahájeny 22.9. a budou vždy ve středu od 16.45 hod. Schůzky jsou pro mladší i starší ministranty.OHLÁŠKY

24. neděle v mezidobí 12.9. 2021

PultíkPondělí: památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.

Úterý: svátek Povýšení svatého kříže.

Středa: památka Panny Marie Bolestné

Výuka náboženství: ZŠ Merhautova od října, buď v úterý nebo středu v 14.00 hod.

ZŠ Kuldova čtvrtek 15.15. - 16.00 hod.

ZŠ Gajdošova čtvrtek 14.00 - 15.00 hod.

Výuka náboženství bude také na faře - hlaste se v sakristii.

Od středy 15.9. budou dětské mše sv.

V pátek v 17.00 hod. Adorace.

Hledáme nové biřmovance a katechumeny.

Společenství otce Daniela se začíná scházet ve středu 15.9. Noví zájemci jsou zváni.

Středeční společenství otce Jiřího se po domluvě bude také scházet.Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer