Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

11.neděle v mezidobí, 13.6.2021

Letos nebyla žádná možnost uspořádat zahradní slavnost (biřmování, 1.sv. přijímání), tak jsme se rozhodli ji uspořádat k radosti všech v neděli 20.6. po mši sv. 9.45 hod. Kolem 11.00 hod.
Aby setkání farníků nebylo jen radostné, ale i příjemné, je potřeba se do přípravy také zapojit.

Do soboty 19.00 hod. přinést slané, sladké, cokoliv dobrého k jídlu na faru.
Kdo chce přinést až v neděli, ať do soboty večera nahlásí buď Blance Prokopové nebo v sakristii, abychom věděli kvůli případnému nákupu.

Na neděli je potřeba:

  • Min. 6 osob na stavění stanů a nošení židlí     
  • Další osoby na nachystání občerstvení (porovnání na tácky a nošení na zahradu)
  • Dle počtu pomocníků bude začátek příprav v neděli v 7.30 nebo 8.00 hod. Nahlaste se prosím předem.


OHLÁŠKY

10.neděle v mezidobí, 6.6.2021

PultíkPátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - pokud se to podaří, tak se mše sv. bude přenášet.

Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Poděkování všem, kdo organizovali a také se zúčastnili Jarního farního výletu. Byl tradičně úspěšný. Sešlo se kolem 50 lidí - děti, dospěláci i ti s kočárkem.

Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu, který bude 5. až 12.září v Budapešti. Papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12.9. Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám či přes duchovního správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze, která přípravu cesty koordinuje.                  Email: poutnik@bihk                          telefon 731 598 752 nebo www.cirkev.cz

Informace jsou na nástěnceOHLÁŠKY

Farní výlet již zítra!

Milí farníci, mladí, starší, malí, velcí,

Alexandrova rozhledna (Alexandrovka) (Rozhledna) • Mapy.cz

zveme vás v sobotu 5.6. na FARNÍ  VÝLET!

Vyrážíme na Alexandrovu rozhlednu v Adamově!

Sraz na židenickém nádraží, odjezd vlaku 9:05 nebo v Adamově na vlakové stanici u benzínky (49.2953414N, 16.6635381E) v 9:20.

S sebou dobré jídlo, oblečení a náladu.

Trasa je vhodná pro pěší a terénní kočárky (běžné golfky budou mít problém).OHLÁŠKY

Slavnost Nejsvětější Trojice, 30.5.2021

PultíkPondělí: svátek Navštívení Panny Marie

Úterý: památka sv.Justina, mučedníka

Čtvrtek: slavnost Těla a Krve Páně - do průvodu prosíme o družičky

Sobota: památka sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka


Při sbírce na Charitu bylo vybráno 42 800Kč, všem za štědrost děkujeme.

Jsou obnoveny nedělní katecheze pro děti.

Bude první pátek v měsíci - otcové Jiří a Daniel budou navštěvovat nemocné.

V sobotu 5.6. bude Jarní farní výlet na rozhlednu Alexandrovku. Bližší informace na nástěnce.

Příští neděli mezi mšemi proběhne výměna lístků Živého růžence. V 9.15 se společně pomodlíme. Všichni jste srdečně zváni.

Společenství Modliteb matek se bude scházet "naživo" vždy 1. a 3. úterý v měsíci (mimo prázdniny), od 18.50 hod. na faře v kapli. Přijďte mezi nás, milé maminky.

Noc kostelů 2021

I letos se zábrdovická farnost zúčastní Noci kostelů. Kvůli epidemiologické situaci jsme bohužel nuceni  nabídnout opět pouze zkrácený program. Věříme však, že příští rok už bude jiný a budeme moci zařadit všechny obvyklé programy.

Program Noci kostelů - Zábrdovice 28.5.2021
OHLÁŠKY

7. neděle velikonoční 16.5.2021

Pultíkčtvrtek: památka sv. Klementa M. Hofbauera, kněze

pátek: svátek posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla

sobota: jediná mše svatá 21.00 hod. - vigilie slavnosti seslání Ducha Svatého. 
Kdo chcete číst čtení, přihlaste se v sakristii.

V sobotu a neděli sbírka na charitu.

V neděli při mši svaté v 9.45 hod. bude biřmování 2 biřmovanců, kteří nemohli být biřmování s ostatními - měli covid.
 
Letos nebude první sv. přijímání, tak jsme se rozhodli, aby se mohli farníci po dlouhé době setkat, že zahradní slavnost bude, pokud to epidemiologická situace dovolí, 20.6.

30 minut před bohoslužbou, každý den,  je novéna k Duchu Svatému.

Ve středu jsou dětské mše sv. Také společenství, při dodržení obvyklých podmínek se mohou scházet.OHLÁŠKY

6. neděle velikonoční 9.5.2021

PultíkČtvrtek: slavnost Nanebevstoupení Páně

Pátek: svátek sv. Matěje, apoštola

Dnešní neděle je dnem modliteb za pronásledované křesťany. Delší text na nástěnce.
 

Od pátku každý den 30 min. před bohoslužbou bude novéna k Duchu Svatému - až do příští soboty.

V kalendáři jsou volné úmysly mší svatých.

Od středy budou mše sv. pro děti.

Ve středu se sejde společenství, které vede otec Jiří.

V sobotu 19.00 hod. bude na faře farní rada.

Zpěv při bohoslužbách je už povolen - zpívejme.

Letošní rok se naše farnost opět zapojí do Noci kostelů, která proběhne 28.5. Prosíme všechny, kteří by mohli pomoci s hlídáním kostela, aby se zapsali do tabulky vzadu na nástěnce. Zároveň prosíme o modlitbu za celý průběh Noci Kostelů.  Děkujeme.OHLÁŠKY

5. neděle velikonoční 2.5.2021

PultíkPondělí: Svátek sv.Filipa a Jakuba, apoštolů

Čtvrtek: Památka sv.Jana Sarkandera, kněze a mučedníka

Ve čtvrtek a pátek budou otec Jiří a Daniel navštěvovat nemocné.

V našem kostele je možno navštěvovat bohoslužby bez omezení - nebudou tabulky. Prosíme, ale dodržujte odstupy 2 m a noste respirátory. Velikost kostela na počet farníků při zachování odstupů i s rezervou stačí. Pokud by ale přicházelo příliš lidí z jiných farností, museli bychom tabulky opět zavést.OHLÁŠKY

4. neděle velikonoční 25.4.2021

Pultík

OD 26.4.2021 JIŽ NENÍ TŘEBA SE NA MŠE SVATÉ V NAŠEM KOSTELE PŘIHLAŠOVAT. KAPACITOU MŮŽEME ZARUČIT ROZESTUPY DVA METRY PRO VŠECHNY OBVYKLÉ NÁVŠTĚVNÍKY.

čtvrtek: svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve

sobota: památka sv. Josefa - dělníka

Přihlašujte děti k 1.sv. přijímání - zatím jsou 2.

Možná dojde od příštího týdne k většímu uvolnění opatření - sledujte naše webové stránky.

Pokud je v sobotu v tabulkách místo, můžete se zapsat, i když jste byli na mši. sv. minulý týden.OHLÁŠKY

3. neděle velikonoční 18.4.2021

Pultík

Pá svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

So památka sv. Jiří, mučedníka

Ne Den modliteb povolání k duchovnímu stavu

Epidemiologcky už je povoleno pozdravení pokoje podávním ruky, ale abychom nepřiváděli do rozpaků lidi, kteří vnímají větší zodpovědnost za své blízké, nebudeme ho společně nabízet, ale kdo by chtěl může příslušníkům své rodiny podat pozdravení pokoje i rukou.

Připomenutí z minulých ohlášek:

Farní tábor bude v termínu 31.7. - 7.8. Předběžně se můžete přihlašovat.  Více najdete zde

Postní pokladničky - tzv. postničky - odevzdávejte v kostele.

Vychází nové číslo farního časopisu (je v kostele pod kůrem nebo elektronicky zde ke stažení)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer