Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.OHLÁŠKY

17.neděle v mezidobí, 30.7.2024

Pultík

Pondělí: památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Úterý; památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa

Pátek: památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Neděle: Svátek proměnění Páně

Ve čtvrtek bude otec Jiří navštěvovat nemocné.

V neděli 13.8. bude "Poutní mše sv." a po obou bohoslužbách bude farní kavárna. Na nástěnce bude tabulka, kde se prosím pište, kdo a co přinese.

Jestli máte někdo doma přebytky zeleniny, ovoce, marmelád, přineste je do pátku 4.8. do sakristie. Děti na našem farním táboře je určitě spořádají.

Prosíme o modlitbu za účastníky "Světového setkání mládeže v Lisabonu" , zvláště ty z naší farnosti.


OHLÁŠKY

13. neděle v mezidobí, 2.7..2023

Pultík

Pondělí: svátek sv. Tomáše, apoštola

Úterý: památka sv.Prokopa, opata

Středa: slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy - mše sv. v 18.00 hod.

Čtvrtek: památka sv. Marie Goretiové, panny a mučednice

Při sbírce na bohoslovce a církevní školství se vybralo 25 600 kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

24. 9. bude misijní jarmark. Anničce Gelové prosím hlaste co vyrobíte, upečete....OHLÁŠKY

12.neděle v mezidobí, 25.6.2023

Pultík

Středa: památka sv. Ireneje, biskupa, mučedníka a učitele církve.

Čtvrtek: slavnost sv. Petra a  Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze.

Od příštího týdne po dobu prázdnin nebudou středeční dětské mše sv., páteční adorace a nedělní katecheze pro děti.

Po dobu prázdnin se uklízí jednou za 14 dní.  Podívejte se na nástěnku v kostele.

Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy vize farnosti. Na vizi farnosti se pracuje.

Dnes sbírka na bohoslovce a církevní školství.OHLÁŠKY

11.neděle v mezidobí, 18.6.2023

Pultík

Liturgický kalendář týdne

  • Pondělí 19.6. Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
  • Středa 21.6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
  • Sobota 24.6. Slavnost narození sv. Jana Křtitele.

Oznámení

  • V průběhu září plánujeme misijní jarmark, přesné datum bude stanoveno později. Protože výroba některých věcí, které tam bývají nabízeny, trvá delší dobu, dáváme vám konání jarmarku na vědomi v předstihu.
  • V kalendáři  je hodně volných míst pro vaše úmysly na mše svaté, máte-li zájem, přijďte se napsat.
  • Příští neděli 25.6. vykonáme při mších sbírku na bohoslovce a církevní školství.

Poděkování

  • Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a průběhu zahradní slavnosti minulý týden. Děkuji také těm, kteří přišli, protože bez nich by akce neměla smysl.

Výzva

  • "Super last minute" - poslední možnost přihlásit se na duchovní cvičení na Velehradě, bude se konat 23. – 29. 7. 2023


OHLÁŠKY

10.neděle v mezidobí, 11.6.2023

Pultík

Úterý: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

Čtvrtek: památka sv. Víta, mučedníka

Pátek: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Sobota: Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

Last minute přihlašování na Velehrad. 23.-29.7.

Poděkování všem za chystání výzdoby , úklidu, stavění stromů pro slavnosti, aby náš kostel byl opravdu slavnostní.

Dnes zahradní slavnost.

Prosíme o hygienické potřeby pro Ukrajinu. Můžete přinášet na faru.

 OHLÁŠKY

Slavnost Nejsvětější Trojice, 4.6.2023

Pultík

Pondělí: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Čtvrtek: Slavnost Těla a Krve Páně.

Děkujeme všem kdo nachystali dětský den ve středu na farní zahradě.

Také děkujeme všem, kdo se jakkolv zapojili do Noci kostelů.

Při sbírce na charitativní účely jsme vybrali 19 100 kč. Pán Bůh zaplať.

Na čtvrtek potřebujeme družičky.

V sobotu v 10 hod.bude první svatá zpověď dětí i jejich rodičů

V neděli 9.45 bude První svaté přijímání. Poté bude zahradní slavnost. Prosíme, kdyby někdo chtěl něco upéct, aby to přinesl na farní zahradu nejpozději do 9.45 a zapsal se i do tabulky na nástěnce pod kůrem. Všichni jste srdečně zváni.

V sobotu v 19 hod. farní rada, ve 20 hod. rozšířená farní rada.OHLÁŠKY

Slavnost Seslání Ducha Svatého, 28.5.2023

Pultík

Pondělí: Památka Panny Marie, Matky církve.

Úterý: Památka sv Zdislavy.

Středa: Svátek Navštívení Panny Marie.

Čtvrtek: Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Sobota: Památka sv. Karla Lwang a druhů, mučedníků.

Neděle: Slavnost Nejsvětější Trojice.

Dnes sbírka na charitativní účely.

Ve čtvrtek bude otec Jiří navštěvovat nemocné.

Úmysly k modlitbě na Noc kostelů vkládejte do krabice vzadu v kostele.

Při Noci kostelů bude farní kavárna. Pište se v kostele na nástěnce, kdo jakou dobrotu přinese.

Také je na nástěnce tabulka  k hlídání kostela. Vyberte si kdy  a kde chcete hlídat.

31.5. od 16.30 Středověký den dětí na farní zahradě. Bližší informace na nástěnce.

Dnes hlasování o farní vizi.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer