Tyto naše NOVÉ STRÁNKY se postupně plní obsahem. Prosíme o trpělivost. Přivítáme spolupráci a vaše postřehy. Dočasně můžete navštívit i STARÉ STRÁNKY.
OHLÁŠKY

2. neděle velikonoční - Božího Milosrdenství 7.4.2024

Pultík

Pondělí: Slavnost Zvěstování Páně 

Čtvrtek: Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka 

V sobotu v 19.00 farní rada

Volné úmysly mší sv. - hlavně všední dny

Prosím doneste postní pokladničky - z odnesených se vrátila 1.

Zveme Vás na Velikonoční pouť do Vranova v neděli 21.4. po 8 mši sv. Bližší informace na nástěnce 

Dnes sbírka na charitu OHLÁŠKY

Slavnost Zmrtvýchvstání páně, 31. 3. 2024

Liturgický kalendář týdne

V pondělí 1.4. je v našem kostele jediná mše v 8:00 hod.

Po všechny dny v týdnu ve velikonočním oktávu jsou mše sv. slavené jako svátek.

Na příští neděli připadá Svátek Božího milosrdenství.

Oznámení

Na duchovní cvičení rodin 12.-17.8.2024 v Hadince se přihlašujte zde na webu.

Dětský karneval se uskuteční v neděli 28.4.2024  ve 14 hod. a bude na farní zahradě, pokud to počasí dovolí.

Ve čtvrtek 4.4. bude o. Jiří obcházet nemocné, začal nový měsíc. Prosím, jste-li s nimi v kontaktu, upozorněte je.

Příští neděli 7.4. při mši sv. v 9:45 se uskuteční ustanovení pěti absolventů kurzu "akolyta" do služby podávání svatého přijímání v naší farnosti.

Máte-li doma postní pokladničky s nějakým naspořeným obsahem, prosím, přineste je co nejdříve. Organizátoři by je rádi odnesli už 7.4. pryč.

V kalendáři úmyslů na mše sv. je hodně volného místa, přijďte si tam zapsat své úmysly.

Srdečně děkujeme zábrdovické schole, která zkrášlila bohoslužby velikonočního tridua. Poděkování patří také chrámovému sboru a orchestru za hudební doprovod dnešní slavnosti (1.4.).

Pozvánku na farní setkání pro mladé a výsledky voleb do pastorační rady farnosti najdete v úplném textu ohlášek.


OHLÁŠKY

Květná neděle, 24. 3. 2024

Pultík

Bohoslužby v Zábrdovicích o Velikonocích 2024

Podrobné tabulky s přehledem bohoslužeb a příležitostí ke svátosti smíření v průběhu Svatého týdne najdete na samostatné stránce věnované letošním Velikonocům.

V katedrále na Petrově bude na Zelený čtvrtek otec biskup sloužit v 9:30 mši se svěcením olejů (missa chrismatis), budou se jí účastnit kněží z celé diecéze.

Liturgická čtení na velikonoční vigilii

Kdo má zájem číst večer v sobotu 30.3. při vigilii Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně některé z liturgických čtení, ať se přijde zapsat do sakristie.

Další části ohlášek týkající se velikonočního agape, farní kavárny, dětského karnevalu, sbírky na Boží hrob, voleb do farní pastorační rady a změny času najdete na stránce s plným textem ohlášek.


OHLÁŠKY

5. neděle postní, 17. 3. 2024

Pultík

Liturgický kalendář

Úterý 19.3. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

Neděle 24.3 je Květná, začátek Svatého týdne.
Budou se žehnat ratolesti. V sobotu 23.3 večer na vigilii Květné neděle je nutné si ratolesti přinést s sebou, další den v neděli pak už budou zajištěné pro všechny návštěvníky mší svatých.

Liturgická čtení na velikonoční vigilii

Kdo má zájem číst večer v sobotu 30.3. při vigilii Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně některé z liturgických čtení, ať se přijde zapsat do sakristie.

Oznámení

Na duchovní cvičení rodin 12.-17.8.2024 v Hadince je již možné přihlašovat se zde na webu.

Máte-li zájem jet 26.3. na hrané pašije do Žďáru nad Sázavou, zapište se v sakristii. Další informace jsou na nástěnce vzadu v kostele a také zde v dřívějších ohláškách.

V kalendáři jsou volné termíny na úmysly mší svatých. Kdo má zájem, může si přijít do sakristie některý zapsat.

Informace o volbách do farní rady, které proběhnou příští víkend, najdete v úplném textu ohlášek.


OHLÁŠKY

4. neděle postní, 10. 3. 2024

Pultík

Oznámení

Ve středu 13.3. bude výroční den zvolení papeže Františka.

Volby do pastorační farní rady

V současnosti až do příští neděle 17.3.2024 včetně probíhá nominace kandidátů. Na nástěnce vzadu v kostele jsou již zveřejněna některá jména s údaji o činnosti vykonávané pro farnost. Je možné nominovat kohokoliv dalšího, kdo je aktivní v naší farnosti. Podmínkou je, aby dotyčný člověk o své nominaci věděl a souhlasil s ní.

Návrhy kandidátů prosím přijďte zapsat do sakristie. Pro zapsání jmen bude možné použít i zvláštní list, který se objeví na nástěnce. Návrhy neodkládejte, do uzávěrky zbývá již jen několik dnů.

Potom budou následovat volby. O nich budete včas informováni.

Pozvánky na setkání mladých na faře a na hrané pašije viz úplný text ohlášek.


OHLÁŠKY

3. neděle postní, 3. 3. 2024

Pultík

Sbírka „Svatopetrský haléř“ a misijní bazar - poděkování

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a úklidu našeho misijního bazaru. Za knihy a hračky se vybralo zhruba 6 000 Kč. Sbírka v kostele vynesla 51 800 Kč. Na účet sbírky Haléře sv. Petra tak bylo odesláno 57 800 Kč. Na naše poměry je to opravdu velká částka. Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli a kteří mají soucit s nejchudšími.

Farní rada: schůze a volby

V sobotu 9.3.2024 v 19:00 se na faře sejde farní rada.

V souvislosti s tím dáváme na vědomí, že do konce května máme zvolit novou pastorační farní radu. Je to skupina lidí, která se podílí na plánování a realizaci všech možných pastoračních aktivit ve farnosti. Do společenství, která se ve farnosti scházejí, byl vyslán požadavek, aby nominovala kandidáty na členství ve farní radě. Prvních asi deset jmen máte vzadu v kostele na nástěnce. Jsou tam uvedeny i některé věci, které nominovaní pro farnost dělají - ale ne všechny, na některé se zapomnělo. Farníci mohou na seznam připsat a nominovat kohokoliv dalšího, třeba i sami sebe. Kandidát by o své nominaci měl vědět a měl by s ní souhlasit, aby v případě, že bude zvolen, neodmítl se do činnosti rady zapojit.

Podmínky účasti a další podrobnosti viz úplný text ohlášek.


OHLÁŠKY

1. neděle postní, 18. 2. 2024

Pultík

Liturgický kalendář

  • Čtvrtek 22.2. Svátek Stolce sv. apoštola Petra
  • Neděle 25.2. bude 2. postní

Sbírka „Svatopetrský haléř“ a misijní bazar

Příští neděli vykonáme jednu ze dvou důležitých sbírek celého roku, Haléř sv. Petra. Peníze budou předány papeži Františkovi, aby je přerozdělil a použil tam, kde vnímá, že bída a potřeba je největší.

Ve stejný den, tj. příští neděli, bude misijní bazar knih a hraček. Potřebujeme pomocníky na chystání v sobotu v 19:00 hod. Prosím, hlaste se v sakristii nebo přímo u Blanky Prokopové.

Postní pouť do Křtin v neděli 3. 3. 2024

Zveme vás na pouť, sraz je u našeho kostela po první mši sv., tj. kolem 9 hod. Pojede se s využitím MHD do Obřan a odtud se půjde pěšky asi 14 km do Křtin. Návrat do Brna autobusem, předpokládaný návrat kolem 17 hod. Více informací je vzadu na nástěnce.

Postní snažení a další - viz celý text ohlášek.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer