Květná neděle, 2.4.2023OHLÁŠKY

Pultík

Rozpis bohoslužeb na Velikonoce, příležitostí ke sv. zpovědi a doby otevření kostela k soukromé modlitbě je na samostatné stránce.

Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi bude v našem kostele po tři dny: v úterý 4.4., ve středu 5.4. a ve čtvrtek 6.4. vždy od 16 do 18 hod. Zpovídat budou otec Jiří a otec Daniel.

Na Zelený čtvrtek dopoledne je možné se od 9:00 hod. zúčastnit slavnostní mše spojené se svěcením olejů (missa chrismatis) v katedrále na Petrově, viz obřady o Velikonocích na Petrově. Je to jediná mše během dne v celé diecézi, všude jinde začínají obřady až večer.

V Zábrdovicích bude na Zelený čtvrtek mše na památku Večeře Páně večer od 18:00. Po ní bude možnost soukromé adorace. Společná adorace od 23:00 pak zakončí čtvrteční obřady.

Na Velký pátek bude otevřen kostel po celý den od 9:00 do 18:00 hod., pokud se přihlásí dost lidí na soukromou adoraci spojenou s hlídáním kostela, viz tabulka na nástěnce vzadu v kostele. V 15:00 začne křížová cesta a v 18:00 obřady Velkého pátku.

Na Bílou sobotu předpokládáme, že bude otevřený kostel taktéž od 9:00 do 20:00 k soukromé adoraci, opět za podmínky, že se přihlásí dobrovolníci na hlídání a modlitbu.

Slavnostní velikonoční vigili budeme slavit v sobotu od 20:00.

V neděli na Boží hod velikonoční budou mše jako obvykle, tj. v 8:00 a 9:45. Při obou bude žehnání pokrmů. Mše v 9:45 bude spojena s liturgickou hudbou.

Prosím, zapisujte se do tabulky s rozpisem hlídání kostela během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku a Bílé soboty, aby kostel mohl být otevřený pro návštěvníky kostela a zájemce o soukromou modlitbu. Prosím, přednostně se pište na časy odzadu, od večerních hodin směrem k dopoledni. Plánované časy otevření kostela jsou na stránce s přehledem obřadů o Velikonocích.

Prosíme o pomoc při liturgických čteních během bohoslužby při večerní vigilii. Rozpis je umístěn v sakristii, vyberte si čtení a zapište se.

Na Velký pátek nebude během bohoslužeb sbírka, která jinak bývá při mši. Ale můžete přispět darem na Boží hrob v Jeruzalémě, krabice na tento účel bude umístěna u zpovědnice.

V neděli 9.4. po obou mších vás zveme do farní kavárny. Bude to to příležitost ke vzájemnému setkání a oslavě Vzkříšení. Chcete-li přispět něčím na zub, budeme rádi.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer