24. neděle v mezidobí, 11.9.2022OHLÁŠKY

Přehled dnešních ohlášek (8 částí)

Liturgický kalendář

 • Úterý 13.9.: Památka sv. Jana Zlatoústého, kněze, učitele církve
 • Středa 14.9.: Svátek Povýšení sv. kříže
 • Čtvrtek 15.9.: Památka Panny Marie Bolestné
 • Pátek 16.9.: Památka sv. Ludmily, mučednice

Vyučování náboženství

 • Na faře - středa 15:50 hod., první hodina bude 14.9.
 • ZŠ Gajdošova - čtvrtek 14:00
 • ZŠ Merhautova - úterý 14:00 od října
 • ZŠ Kuldova - čtvrtek 15:15, ještě se neví který týden výuka začne, je třeba, aby se děti nejprve přihlásily.

Přehled společenství, která se rozbíhají

 • Pondělní společenství se setkává v 19:00 na faře, nejbližší schůzka 12.9. POZOR, V dalším týdnu dochází ke změně. Od 22.9. se bude skupinka nadále scházet vždy ve čtvrtek. Noví zájemci jsou vítání.
 • Středeční společenství od 20:00 na faře s otcem Jiřím, poprvé 14.9. Noví zájemci jsou vítání.
 • Zpěváček se začne scházet od středy 21.9. vždy v 16:45 na faře.
 • Modlitby matek (pro matky starších a dospělých dětí) začaly v úterý 6.9. a budou vždy první úterý v měsíci od 18:50 na faře v kapli.
 • Holčičí spolčo: Zveme všechny slečny a princezny ve věku 6-15 let. Setkání budou každou středu v 16:45 na faře. První schůzka je 14.9. a začíná výjimečně od už v 16:00. Více informací na nástěnce.
 • Ministranti zvou ke službě a do party kluky od 1. třídy. Schůzky jsou každou středu v době 16:45 - 17:45 (před mší svatou) v kostele. Příprava na službu ministranta proběhne po Vánocích. Kontakt na vedoucí hledejte vzadu v kostele na nástěnce.
 • Společenství mladých ve věku 12-16 let: Zájemci nechť se hlásí u Anny Gelové nebo Jana Dražky nebo případně i u otce Jiřího. První setkání je 14.9. večer po mši.

Příprava na svátosti

 • Katechumenát - příprava na křest:
  Jako každý rok začátkem září prosíme vás, milí farníci, i tentokrát, abyste se porozhlédli ve svém okolí po lidech hledajících, kteří se ptají na otázky víry. Nabídněte jim možnost pravidelných setkání. Pozvěte je a přijďte s nimi. Prosíme, hledejte intenzivně. Chceme sestavit novou katechumenátní skupinu a zahájit přípravu na křest. Účastnit se přípravy mohou i lidé již dříve pokřtění, kteří ale ve víře nebyli vychováni.
 • Příprava na biřmování:
  Mohla by také začít příprava na svátost biřmování pro zájemce ve věku od 14 let. Podmínkou pro zahájení je, aby se přihlásilo alespoň 10 osob. Přihlásit se je možné v kostele v sakristii, ale zatím tak nikdo neučinil. Spěchejte, jinak příprava v tomto školním roce nebude.

Bohoslužby v době školního roku

 • V neděli probíhají při nedělní mši sv. v 9:45 katecheze pro děti.
 • Pravidelně každou středu v 18:00 hod. je dětská mše svatá.
 • Také začaly adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí a budou každý pátek vždy od 17:00 do začátku mše sv.

Farní jarmark

Příští neděli 18.9. dopoledne bude po obou bohoslužbách dobročinný misijní jarmark. Prosíme, nabídněte pomoc. Vzadu v kostele na nástěnce je tabulka, do níž se můžete napsat.

Chcete-li něco přinést a věnovat na jarmark k prodeji, učiňte tak, prosím, do pátečního večera 16.9.

Jídlo můžete přinést až do sobotního večera 17.9. Ale v každém případě svůj úmysl něco přinést oznamte předem nejpozději do pátku, aby se zavčas před jarmarkem vědělo, kolik a čeho se sejde a co případně je nutné ještě obstarat a doplnit.

Po mši začínající v 11:00 bude připraven na farní zahradě program pro děti, aby se mohly vyřádit v době, kdy rodiče a starší sourozenci se budou zabývat vybíráním a nakupováním na jarmarku.

Další údaje a plakátek ke stažení

Schůze farní rady

Farní rada se sejde v sobotu 17.9. od 19:00, rozšířená schůze farní rady s programem týkajícím se evangelizace naváže od 20:00.

Prosby při mši za jednotlivce, rodiny a soukromé úmysly

Od neděle11.9. bychom opět chtěli rozjet ve farnosti prosby za jednotlivce, rodiny i na vaše soukromé úmysly. Prosby by byly začleněny do přímluv při bohoslužbách každý den v rámci celého týdne. Pokud máte zájem, můžete svůj úmysl sdělit Karle Krejčí nebo po kterékoliv mši otcům Jiřímu nebo Danielovi v sakristii. Farnost jako duchovní rodina, která se společně modlí za své děti, je nedílnou součástí Božího plánu spásy.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer