🕊Zábrdovice se modlí - Duchovní pouť - Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice a Kostelní Vydří

x

Druhou zastávkou je kostel sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou.

Raně barokní kostel nechal vystavět vystavět hrabě Jan Baptista z Werdenbergu. Kostel má půdorys kříže. Na průčelí jsou sochy světců z dílny brněnského sochaře Adolfa Loose st. z roku 1910 (Svatý Metoděj, Svatý Cyril, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Svatý Jindřich II. a Svatý Augustin).

Svatý Jane Křtiteli, prosíme Tě, abys nám pomohl se ponořit do přípravy na Velikonoční tajemství stejně jako jsi ponořil Ježíše do vod Jordánu a zprostředkoval jsi sestoupení Ducha Svatého.

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-jana-krtitele-namest-nad-oslavou


x

Třetí zastávkou je kaple sv. Michaela (Karner svatého Michaela) v Moravských Budějovicích.

Tato stavba byla původně středověkou kostnicí proměněnou na kapli zasvěcenou sv. Michaelovi. Patří mezi rotundy, které se nazývají karnery. Jedná se o stavbu válcovitého tvaru s kuželovitou šindelovou střechou. Vnitřní prostory se dělí na dvě části – suterén s křížovou klenbou, který zobrazuje Kristův žalář, a nad ní je přízemní kaple s nástropní freskou Posledního soudu. Kaple spolu s kostelem svatého Jiljí patří mezi kulturní památky České republiky.

Svatý Michaeli, archanděli, vyzbroj nás bojovnou vervou, abychom dokázali bojovat se vším, co nás v této době potká.

Zdroj: https://www.hrady.cz/karner-sv-michala


x

Čtvrtým zastavením je mariánské poutní místo Kostelní Vydří se nachází poblíž města Dačice.

Počátky Mariánského poutního místa sahají na přelom 17. – 18. století, kdy byla rodem Rolsbergů vystavěna kaple a v ní umístěn obraz Panny Marie Karmelské.
V blízkosti kaple byla postupně postavena budova kláštera, ambity, ohradní zeď se třemi branami a kaple byla následně rozšířena na kostel (původní kaple tvoří presbytář dnešního kostela).

Panno Marie Karmelská, stůj při nás a pomáhej nemocným maminkám nejen v naší farnosti.

Zdroj:http://www.karmel.cz/index.php/klaster

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer