Farnost Zábrdovice - logo


Lešení

Nedávná minulost kostela a fary

Havarijní stav, opravy

Obě budovy farnosti (kostel i fara) jsou památkově chráněné. Jejich stav ale nebyl dobrý a v případě kostela byl stavebním úřadem uznán za havarijní. Proto farnost přistoupila k nutným ekonomicko–organizačně velmi náročným opravám.

V letech 2000–2002 proběhla oprava barokního krovu a střešního pláště fary s celkovými náklady asi 1 700 000 Kč.

Celková oprava kostela se předem odhadla na částku 30–35 mil. Kč. S přípravnými pracemi se začalo v roce 2002 — geologický průzkum podloží, zpracování výsledků měření trhlin apod. V roce 2003 se pokračovalo především chemickou sanací části krovu a drobnějšími výměnami poškozených prvků. V roce 2005 byla dokončena oprava střechy kostela a proběhlo jeho statické zajištění.

Od podzimu 2005 po dobu jednoho roku byl kostel pro veřejnost uzavřen z důvodu velké vnitřní rekonstrukce (izolace proti vlhkosti, topení, elektřina, osvětlení, voda, odpady, dlažba, podlahy, místní rozhlas, bezpečnostní signalizace, restaurace některých uměleckých děl atd.). K otevření kostela po opravách došlo 1.10.2006.

Poděkování za podporu

Na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie finančně přispěly tyto instituce:

Všem dárcům děkujeme.

Fara a Dětský dům Zábrdovice

kostel

V roce 2007 byly zahájeny práce na rekonstrukci fary a Dětského domu Zábrdovice, které tvoří jeden funkční celek. Protože budova je památkově chráněna, bylo nutno řadu původních částí buď restaurovat nebo stářím rozpadlé nahradit novými replikami. Nákladná oprava byla ukončena v roce 2008.

Další podrobnosti o opravách, včetně některých nákladových položek, naleznete v jednotlivých ročnících farní kroniky.

Fotografie z průběhu oprav jsou ve fotogalerii.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz